DPH poradenství

Ačkoli Evropská unie nabízí sjednocující rámec v oblasti DPH, některá pravidla se v jednotlivých členských státech stále významně liší. Česká republika v tomto ohledu není výjimkou. Spousta společností na složitost systému DPH zapomíná, což může mít negativní finanční dopady na jejich podnikání. Z tohoto důvodu je zásadní posuzovat daň z přidané hodnoty u jednotlivých transakcí včas a zmírnit tak potenciální rizika – jak u domácích, tak přeshraničních transakcí.

Náš tým zkušených daňových expertů vám bude k dispozici nejen v každodenních DPH záležitostech, ale také při řešení a plánování složitých transakcí a obchodních modelů. Jsme připraveni vás provést složitou administrativou a nabídnout vám komplexní podporu, a to na základě aktuálně použitelných předpisů a pro vás nejvýhodnějších postupů.

Registrace k DPH

Podání přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty je v České republice možné učinit pouze elektronicky, buď prostřednictvím datové schránky, nebo elektronického podpisu. Při registraci zajišťujeme zejména následující služby:

 • Zastupování vaší společnosti v průběhu celého registračního řízení,
 • Vyřizování veškeré komunikace se správcem daně,
 • Zajištění získání DIČ v co nejkratším možném čase,
 • Případné zajištění registrace do režimu jednoho správního místa v České republice (OSS), případně také do dovozního režimu (IOSS).

Hlášení Intrastat

V případě, že pořizujete zboží z jiných členských států EU nebo do těchto států vaše výrobky dodáváte, může tento přeshraniční pohyb podléhat povinnosti vykazování pro statistické účely. Hranice pro vykazování je v současné době nastavena na 12 mil. Kč za kalendářní rok, a to zvlášť pro pořízení a zvlášť pro dodání zboží. Jestliže vaše společnost překročí uvedený limit, byť jen v jednom směru, je potřeba začít plnit vykazovací povinnost.

V této oblasti vám naši odborníci pomohou s:

 • Posouzením jednotlivých transakcí a zvolením vhodného režimu vykazování,
 • Přípravou a podáním hlášení Intrastat,
 • Komunikací s celním úřadem.

Příprava DPH přiznání a souvisejících hlášení

V případě, že se rozhodnete pro kompletní outsourcing vaší DPH agendy, rádi převezmeme veškeré vaše související povinnosti. Na základě vámi udělené plné moci pro vás náš tým zpracuje a podá:

 • Přiznání k DPH,
 • Kontrolní hlášení,
 • Souhrnné hlášení,
 • Přiznání v režimu jednoho správního místa (OSS i IOSS).

Daňové poradenství a zastupování v daňovém řízení

Naši daňoví specialisté vám pomohou projít veškerými řízeními před správcem daně a hájit vaše zájmy v případě daňové kontroly, postupu k odstranění pochybností, odvolacích řízení a podobných situacích.

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Má vaše společnost nárok na vrácení DPH z jiného členského státu EU? V článku najdete přehledné shrnutí, kdo je oprávněn o vrácení zaplacené daně žádat, jaký je postup, lhůty či limitní částky.

Vrácení DPH zaplacené v jiném členském státě EU či Velké Británii

Připravíme a podáme za vás žádost o vrácení DPH, kterou jste zaplatili v jiných zemích EU (ať již přímo za vaši společnost, nebo za vaše zaměstnance).  Naše služby vám můžeme nabídnout také při žádosti o vrácení DPH z Velké Británie.

Zpravidla se jedná o daň zaplacenou v ceně za:

 • Cestovní náklady (např. pohonné hmoty, taxi),
 • Hotelové ubytování,
 • Nákup zboží určeného pro vaši ekonomickou aktivitu s lokální daní.

V případě žádosti vás provedeme celým řízením, včetně případné další komunikace se zahraničním správcem daně.

Celková revize DPH nastavení

Rádi vám pomůžeme s revizí nastavení vašeho účetního systému a určením správného DPH režimu jednotlivých transakcí, které vaše společnost eviduje, abychom optimalizovali vaše daňové povinnosti. Během revize procházíme a analyzujeme vaše účetní data s cílem identifikovat rizikové oblasti, nesrovnalosti v aplikaci DPH režimů a případné příležitosti pro úspory na dani.

Odborné DPH poradenství

Dále nabízíme odborné daňové poradenství v různých oblastech DPH. Naši klienti nejčastěji zajímají o:

 • Správné nastavení řetězových transakcí (několik po sobě jdoucích dodání zboží v rámci jedné přepravy),
 • Dovoz zboží ze třetích zemí,
 • Dodání zboží do jiného členského státu,
 • Převody nemovitostí,
 • Založení DPH skupiny,
 • Konsignační sklady a další.

E-commerce služby

Požadavky na zdaňování e-commerce transakcí se neustále mění a rozšiřují. Naše služby v oblasti e-commerce jsme proto připravili na míru online prodejním platformám a jejich prodejcům. Klientům zajistíme rychlou registraci k DPH a případně také do režimu OSS nebo IOSS a následné podávání souvisejících reportů. To vše v balíčku za nízký měsíční fixní poplatek.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram