Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Změny v IFRS standardech účinné od 1. ledna 2023

28. února 2023

S rozvojem globální ekonomiky, otevíráním nových trhů a přizpůsobováním obchodních modelů měnící se době se vyvíjejí také účetní standardy. Platí to i pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví neboli IFRS. Úpravy mají za cíl zachování účinnosti a relevance pro zúčastněné strany a mezinárodní podnikatelské prostředí. Níže shrnujeme nejvýznamnější změny standardů IFRS k 1. lednu 2023.

Stáhnout článek jako PDF

IFRS 17 – Pojistné smlouvy

Standard IFRS 17 je účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později, přičemž se vyžaduje vykázání komparativ. Předčasné použití je povoleno za předpokladu, že účetní jednotka použije také „IFRS 9 – Finanční nástroje“. A to nejpozději k datu, ke kterému poprvé použije IFRS 17.

IFRS 17 společně s IFRS 9 budou mít zásadní dopad na samotné účtování, které účetní jednotka provádí. Zároveň do značné míry ovlivní i účetní závěrku. Primární dopad bude mít aplikace těchto dvou standardů na data, systémy a procesy používané k vytváření informací pro účely finančního výkaznictví. Nový model bude mít pravděpodobně významný vliv na zisk a celkový vlastní kapitál některých pojišťoven. Aplikace těchto standardů dále ovlivní i klíčové ukazatele výkonnosti.

Zveřejnění účetních pravidel – změny IAS 1

Cílem změn je pomoci účetním jednotkám poskytovat užitečnější zveřejnění účetních zásad.

Konkrétně došlo k následujícím změnám:

  • Nahrazení požadavku, aby účetní jednotky zveřejňovaly své „významné“ účetní zásady, požadavkem na zveřejnění svých „materiálních“ účetních zásad.
  • Přidání návodu, jak účetní jednotky uplatňují koncept materiality při rozhodování o zveřejnění účetních pravidel.

Definice účetních odhadů – změny IAS 8

Novelizovaný standard objasňuje, že dopady změny vstupních údajů nebo změny techniky oceňování na účetní odhady jsou úpravami účetních odhadů, pokud nejsou důsledkem opravy chyb minulých období. Předchozí definice pozměnění účetního odhadu stanovila, že změny účetních odhadů mohou být důsledkem nových informací nebo nového vývoje. Proto takové pozměnění není opravou chyb. Tento aspekt definice byl Radou ponechán.

Odchylky se vztahují na změny účetních pravidel a změny účetních odhadů, ke kterým dojde k datu účinnosti nebo po něm. Dřívější aplikace je povolena.

Účelem změn je poskytnout sestavovatelům účetní závěrky větší zřejmost, pokud jde o definici účetních odhadů, zejména jedná-li se o rozdíl mezi účetními odhady a účetními pravidly. Neočekává se, že by novely měly mít významný dopad na účetní závěrky účetních jednotek. Měly by však účetním jednotkám poskytnout užitečné vodítko při určování, zda změny mají být považovány za změny odhadů, změny zásad nebo chyby.

Rádi vám nabídneme služby komplexního IFRS poradenství. Pomůžeme vám nejen se závěrkou či reportingem dle standardů IFRS, ale i s implementací nových standardů. Neváhejte se obrátit na náš tým zkušených IFRS poradců.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram