Zastupování v daňovém řízení

Daňové řízení klade na jeho účastníka vysoké požadavky, co se týče znalostí hmotného i procesního daňového práva. Ze stále rostoucích doměrků daně je patrná také zvýšená aktivita finanční správy v oblasti kontroly daní.

V rámci daňového řízení je podstatné neopomenout žádný procesní prostředek. Často je třeba nenechat se zdlouhavým procesem odradit a využít opravdu všechny možnosti.

Z těchto důvodů je rozumné konzultovat kroky provedené v rámci daňového řízení s odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe a potřebné znalosti. Celý proces je přitom nutné začít řešit včas, například již v okamžiku, kdy je daňová kontrola zahájena.

V Accace vám s řešením podobných situací rádi pomůžeme. Náš tým odborníků na daňové právo vám nabízí především následující služby:

  • Zastupování před správcem daně během daňové kontroly a dalších postupů či řízení.
  • Přípravu písemných vyjádření, žádostí, odvolání a dalších podání pro správce daně, například:
    • žádost o prominutí penále, pokuty a úroku z prodlení,
    • odklad daňového přiznání.
  • Zastoupení v soudním řízení (správní žaloby, kasační stížnosti, ústavní stížnosti, trestní řízení atd.).
  • Obecné poradenství ohledně daňového řízení.
  • Informace o změnách legislativy formou přednášek, seminářů nebo individuální konzultace.

Se společností Accace máte jistotu, že vás bude zastupovat odborník, který má reálné zkušenosti s daňovými kontrolami i se zastupováním u soudů. Máme zkušenosti s řízením před správními soudy včetně případů řízení u Nejvyššího správního soudu a daňově trestněprávních soudních sporů.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram