Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Dárky pro obchodní partnery – jak je to s daněmi?

15. prosince 2022

Pokud jste pro své obchodní partnery pořizovali dárky, ať již vánoční nebo v průběhu roku, neměli byste zapomenout na daňové dopady. Mnohé společnosti se rády obchodním partnerům připomínají prostřednictvím dárků, kterými chtějí vyjádřit poděkování za dosavadní spolupráci. Stále více si také firmy uvědomují význam svého loga na reklamních předmětech, jelikož pak mají větší šanci zůstat v povědomí svých klientů.

Kromě výběru nejvhodnějšího dárku, jeho designu a vytvoření toho správného dojmu, nesmí být zapomínáno, že poskytování dárků má rovněž daňové dopady. Daňové ošetření reklamních předmětů upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Definice reklamních předmětů v ZDP se mírně liší od definice v ZDPH. Aby bylo dosaženo co nejpozitivnějšího daňového efektu, je nutné striktně dodržovat podmínky v ZDP, resp. ZDPH stanovené.

Reklamní předměty z pohledu daně z příjmů

V souladu s § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar, nelze uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Výjimkou z tohoto ustanovení jsou reklamní a propagační předměty, které splňují následující podmínky.

  • Jsou opatřeny:
  1. jménem (logem) poskytovatele tohoto předmětu,
  2. ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu,
  3. názvem propagovaného zboží či služby,
  • Jednotková hodnota předmětu bez DPH nepřesahuje 500 Kč (včetně např. dopravy, dárkových obalů atd.).
  • Nejsou (s výjimkou tichého vína) předmětem spotřební daně.

Okruh potenciálních příjemců těchto dárků není žádným legislativním předpisem omezen. V případě pochybností ze strany správce daně musí být dárce schopen prokázat, že se skutečně jednalo o výše uvedené propagační předměty (nejlépe došlými fakturami, fotografiemi reklamních předmětů atd.). Jedná-li se však o přiměřené množství – zejména s ohledem na rozsah a druh podnikatelské činnosti – nebývá tato skutečnost správcem daně zpochybňována.

Zde je potřeba zdůraznit, že dle stanoviska Ministerstva financí se musí jednat o věc, která má určitou užitnou nebo estetickou hodnotu, a to sama o sobě. Typicky se jedná o tužky, kalendáře, drobné dekorativní předměty apod. Ministerstvo financí nepovažuje za reklamní předmět poukázku na odběr zboží, neboť dle zmíněného stanoviska žádnou takovouto hodnotu sama o sobě nemá. Poukázka (voucher) na odběr služeb či zboží bude proto vždy považována za dar, tj. daňově neuznatelný náklad pro společnost.

Reklamní předměty z pohledu daně z přidané hodnoty

Ve znění ZDPH se místo reklamního a propagačního předmětu používá termín „dárek“. Definice dárků pro reklamní a propagační účely je ve smyslu ZDPH poněkud liberálnější než u ZDP. Podle ZDPH nemusí být dárek opatřen logem, ochrannou známkou poskytovatele dárce nebo názvem zboží či služby. Může se rovněž jednat o zboží, které je předmětem spotřební daně.

Podle § 13 odst. 7 písm. c) ZDPH, se za dodání zboží nepovažuje poskytnutí dárku (ve smyslu definice ZDPH):

  • v rámci ekonomické činnosti,
  • pokud jeho pořizovací cena bez DPH nepřesahuje 500 Kč.

To znamená, že z dárku do 500 Kč bez DPH poskytnutého v rámci podnikání nevzniká povinnost odvádět DPH na výstupu. Pokud alespoň jedna z podmínek není splněna, dárek se stává předmětem DPH a plátce musí daň přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (ke dni darování).

Nárok na odpočet DPH z nakoupených dárků použitých pro reprezentační účely upravuje § 72 odst. 4 ZDPH. Dle tohoto ustanovení není možné uplatnit nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci, která nelze podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP daňově uznat. Výjimkou jsou dárky splňující podmínky dle § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH. Tedy bezúplatné poskytnutí dárku, jehož cena nepřesahuje 500 Kč a je poskytnut v rámci ekonomické činnosti plátce daně.

Z výše uvedeného vyplývá, že z dárků splňujících definici ZDPH není nutné odvádět DPH na výstupu a zároveň je možné uplatnit související nárok na odpočet. Nicméně dále je nutné zkoumat, zda je splněna i definice dle ZPD, neboť takové dárky stále nemusí splňovat podmínky daňové uznatelnosti.V případě zájmu vám rádi se správným ošetřením z hlediska daní rádi pomůžeme. Neváhejte se obrátit na náš tým daňových poradců.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram