Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Dočasné přidělení zaměstnance do zahraničí

30. září 2022

Každý zaměstnavatel, který zamýšlí vyslat své zaměstnance do zahraničí, by měl před samotným vysláním zvážit, jakou formu vyslání zvolí. V případě, že je pobyt zaměstnance plánován na delší dobu, je jednou z možností využití institutu dočasného přidělení dle § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „ZP“).

V našem článku shrnujeme základní specifika zmíněné formy vyslání. Dále pak uvádíme podmínky, za jakých je možné zaměstnance dočasně přidělit do zahraniční společnosti.

Stáhnout článek jako PDF

Podmínky přidělení zaměstnance

ZP umožňuje zaměstnavateli dočasně přidělit své zaměstnance za následujících podmínek:

 • Pracovní poměr přidělovaného zaměstnance u zaměstnavatele trvá déle než 6 měsíců.
 • Zaměstnanec nebude přidělen za účelem prohlubování nebo zvyšování kvalifikace.
 • Dočasné přidělení zaměstnance musí být bezúplatné. Tzn. zahraniční společnosti budou přefakturovány pouze skutečné náklady, které souvisí s výkonem práce .
 • Dočasné přidělení bude sjednáno na základě dohody se zaměstnancem.
 • Pracovní a platové podmínky zaměstnance nebudou horší, než jaké mají zaměstnanci na stejné pozici v zahraniční společnosti, kam je zaměstnanec přidělován.
 • Úpravu dočasného přidělení nelze použít na agenturní zaměstnávání.

Pro účely dočasného přidělení zaměstnance již není nutné využívat institut agenturního zaměstnávání na základě povolení dle zákona o zaměstnanosti.

Pod pojmem skutečné náklady se dle stanoviska GFŘ řadí náklady, které mají přímou vazbu na výkon práce dočasně přiděleného zaměstnance. Např. úhrada pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, benefity vyplývající ze smluvního ujednání nebo vnitřního předpisu, bonusy a jiné složky odměny přidělovaného zaměstnance.

Cestovní náhrady nepodléhající dani a pojistnému v ČR

Při dočasném přidělení náleží zaměstnanci pouze cestovní náhrady dle § 172 ZP, tj. pouze za dny první a poslední cesty (cesta z České republiky do zahraničí a zpět). Jestliže se zaměstnancem cestuje se souhlasem zaměstnavatele i člen jeho rodiny, je možné poskytnout cestovní náhrady za jízdné, ubytovací a nutné vedlejší výdaje, které členu rodiny vznikly.

Cestovní náhrady poskytnuté do limitů stanovených v ZP nepodléhají dani a pojistnému v České republice. Je však třeba brát v úvahu, že jejich ošetření v zahraničí se může lišit.

Jsou-li poskytnuty vyšší cestovní náhrady, než umožňuje ZP (např. úhrada nákladů za cesty do České republiky během doby dočasného přidělení), jedná se o benefit poskytnutý zaměstnanci, který podléhá zdanění v České republice.

Cena obvyklá při dočasném přidělení mezi spojenými osobami

V případě dočasného přidělení zaměstnance mezi spojenými osobami (např. v rámci koncernu) je důležité posoudit dodržení principu tržního odstupu. Podle ZP nesmí být dočasné přidělení vykonáváno za účelem zisku. Cena za dočasné přidělení tedy musí být stanovena pouze na úrovni skutečných nákladů souvisejících s výkonem práce pro přijímajícího zaměstnavatele. Od této úpravy se nelze odchýlit ani v případě spojených osob.

Obvyklou cenou za dočasné přidělení se proto rozumí cena na úrovni skutečných nákladů vzniklých v souvislosti s přidělením zaměstnance, a to bez marže. Tato skutečnost byla potvrzena vyjádřením Generálního finančního ředitelství na koordinačním výboru k příspěvku č. 358/22.02.12.

Daňové povinnosti přiděleného zaměstnance

Při dočasném přidělení zaměstnance je potřeba posoudit daňové povinnosti, které zaměstnanci a zaměstnavateli vzniknou nejen v České republice, ale také v zahraničí. Daňové povinnosti v jednotlivých zemích budou záviset především na konkrétní situaci zaměstnance a legislativě země, do níž je zaměstnanec dočasně přidělen.

Při plánování dočasného přidělení je také nutné myslet na skutečnost, že povinnost vypočítat a srážet zálohy na daň z příjmů zaměstnance během dočasného přidělení pravděpodobně vznikne zahraničnímu zaměstnavateli (tzv. ekonomický zaměstnavatel), ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Zároveň je vhodné požádat český finanční úřad o zrušení povinnosti zálohovat (jsou-li splněny dané podmínky).

Dočasné přidělení je komplexní záležitostí, při které je nezbytné respektovat pravidla ZP, ale rovněž zohlednit daňové dopady v domovské zemi i zemi vyslání. Doporučujeme proto zvážit veškeré aspekty dočasného přidělení, včetně jejich finančních dopadů pro společnost, ještě před zahájením dočasného přidělení.

Jak vám v Accace můžeme s vysláním zaměstnance pomoci?

 • Nastavení struktury vyslání.
 • Příprava smluvní dokumentace (dohoda o dočasném přidělení, smluvní ujednání mezi přidělující a přijímající společností).
 • Posouzení benefitů a cestovních náhrad poskytovaných v souvislosti s dočasným přidělením z pohledu daní a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • Posouzení a optimální ošetření dopadů pro zaměstnance z hlediska daně z příjmů fyzických osob a příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pokud byste si přáli získat více informací či jakoukoli podporu při vyslání vašeho zaměstnance do zahraničí, neváhejte nás kontaktovat.

Mailchimp - subscribe form sidebar

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.

V nabídce našich služeb najdete:

 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram