Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců

Náš zkušený tým daňových poradců, mzdových účetních a advokátů vás provede složitou agendou mezinárodního vysílání zaměstnanců a zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Tato agenda vyžaduje důkladnou znalost místní i mezinárodní legislativy v oblastech daní, sociálního zabezpečení a pracovního práva, ale i osvědčených postupů aplikovaných v praxi. Nedodržení povinností vyplývajících z lokálních i mezinárodních předpisů může vést k vážným důsledkům nejen ve formě finančních postihů.

Jste-li zaměstnavatel vysílající/přijímající zaměstnance nebo zaměstnáváte cizince, naši odborníci vám rádi pomohou účinně řešit nastavení mezinárodního vysílání a zaměstnávání ve vaší společnosti.

Daňové poradenství v oblasti vysílání zaměstnanců

 • Nastavení struktur zdanění daňových nerezidentů/vyslaných zaměstnanců.
 • Plánování a optimalizace daňových povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • Vyhodnocení daňových a dalších odvodových povinností v domovské zemi a v zahraničí se zohledněním mezinárodních předpisů.
 • Řešení dopadů souvisejících s daňovou rezidencí, definicí příjmů ze zaměstnání, osvobození od daně atd.
 • Vyhodnocení dalších potenciálních dopadů v souvislosti se vznikem stálé provozovny, pobytem nad 183 dnů, existencí závislého zástupce atd.
 • Registrace k daním, příprava a podání daňových přiznání.
 • Zastupování při komunikaci s místními finančními úřady a jinými institucemi.

Mzdová agenda a správa lidských zdrojů

 • Komplexní vedení mzdové agendy pro vyslané zaměstnance a související personální služby.
 • Nastavení měsíčního výpočtu hypotetických záloh na daň (daňová ekvalizace).
 • Zpracování mzdové agendy při zohlednění mzdy či benefitů garantovaných v hrubé i čisté výši.
 • Určení příslušnosti k systému pojištění dle koordinačních předpisů.
 • Příprava žádosti o vystavení formuláře A1 potvrzujícího účast v českém systému pojištění
 • Vyřízení formuláře CZ/X101 potvrzujícího účast v českém systému pojištění.

Poradenství v oblasti pracovního práva a zaměstnávání

 • Asistence při výběru vhodné struktury vyslání z pohledu práva.
 • Příprava či revize vysílací dokumentace a dalších dokumentů.
 • Kompletní pracovněprávní poradenství v jakékoli záležitosti týkající se zaměstnávání cizinců.

Ostatní administrativní úkoly související s vysíláním zaměstnanců

 • Získání pracovního povolení k výkonu zaměstnání v České republice.
 • Žádost o vízum, povolení k pobytu a potvrzení o registraci.
 • Další komunikace s místními úřady a úřady pro cizince.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram