Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daňové odpisy v dodatečném daňovém přiznání

14. září 2022

Může daňový poplatník zahrnout daňové odpisy vztahující se ke zdaňovacímu období, pro které odpisování přerušil, do daňových výdajů prostřednictvím dodatečného daňového přiznání? Nebo změnit způsob jejich uplatnění v průběhu daňové kontroly? Odpověď na tyto otázky byla doposud nejasná.

Zákon o daních z příjmů ani daňový řád neobsahují výslovnou právní úpravu, jenž by poplatníkovi takový postup odepírala. Stejně tak nezakazují možnost přerušit daňové odpisování prostřednictvím dodatečného přiznání, kdy v řádném přiznání byly daňové odpisy za příslušné zdaňovací období uplatněny. Přesto však panovala na straně poplatníků nejistota, zda lze uplatnění odpisů zpětně změnit. A ani na straně Finanční správy v tomto nebyl v minulosti uplatňován stejný postup.

Na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím nedávno Finanční správa zveřejnila metodický pokyn k tématu odpisování. Generální finanční ředitelství (GFŘ) v něm dospělo k závěru, že poplatník je oprávněn provést úpravy zpětně prostřednictvím dodatečného daňového přiznání, případně v průběhu daňové kontroly. Zároveň GFŘ v pokynu upozorňuje na skutečnost, že zpětná úprava odpisů vyvolá nutnost úpravy odpisů a zůstatkových cen ve zdaňovacích obdobích od období změny. Obdobně lze postupovat i v případech, kdy odpisování poplatník nezapočal.

Níže uvádíme příklad na dodatečné uplatnění daňových odpisů, které původně nebyly uplatněny z důvodu přerušení odpisování.

Průběh daňového odpisování za jednotlivá zdaňovací období

2015

Daňové odpisování

2016, 2017

Přerušení daňového odpisování

2018, 2019, 2020, 2021

Pokračování v odpisování způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo

Poplatník změnil své rozhodnutí o přerušení daňového odpisování majetku. V dodatečném daňovém přiznání uplatnil dodatečně za rok 2016 a 2017 daňové odpisy. Při pokračování v odpisování se vždy postupuje tak, jako by odpisy přerušeny nebyly. Poplatník je proto povinen podat také dodatečná daňová přiznání za zdaňovací období 2018 a následující, ve kterých byly odpisy uplatněny v nesprávné výši.

  • Jestliže byl hmotný majetek odpisován zrychleně, základnou pro výpočet daňových odpisů je zůstatková cena, která se změní v důsledku dodatečného uplatnění odpisů za roky 2016 a 2017.
  • Pokud byl hmotný majetek odpisován rovnoměrně, základna pro výpočet daňových odpisů se v důsledku dodatečného uplatnění odpisů za roky 2016 a 2017 nemění v roce 2018. Je ale nutné prověřit, zda úpravou v letech 2016 a 2017 nebyly u jednotlivých majetků v součtu za jednotlivé roky odpisování uplatněny odpisy v částce vyšší, než je vstupní cena daného majetku. Případně pak odpisy v letech 2018 a následujících opravit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

Potřebujete se správným odpisováním poradit? Obraťte se na nás.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
calendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram