HR Outsourcing

Váš HR business partner pro všechny oblasti řízení lidských zdrojů

HR business partner se podívá na vaše HR zvenčí a udělá v něm systém

Díky mnohaletému působení v HR outsourcingu a poradenství máme zkušenosti z firem různých oborů i velikostí. Rozumíme potřebám zaměstnanců i zaměstnavatelů, vyznáme se v právních předpisech a sledujeme aktuální trendy.  Pomáháme startupům, lokálním firmám i pobočkám mezinárodních společností mít pořádek v HR, spokojené zaměstnance a výkonné týmy.

Ve firmách působíme jako externí HR business partner. Fungujeme tam, kde je potřeba „uklidit“ v HR, nasměrovat, poradit, nastavit, upravit, zefektivnit, zautomatizovat HR procesy. Podle toho, jak jste daleko, vám můžeme pomoci jen s dílčím problémem, ve více oblastech nebo můžete mít zcela externí HR.

Kombinujeme „hard“ znalosti z oblasti pracovního práva, mzdového účetnictví a personalistiky se „soft“ dovednostmi na poli firemní kultury, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Jak mohou vypadat naše HR služby?

 • S některými klienty spolupracujeme dlouhá léta, stále vymýšlíme, co lze zlepšit, inovovat, automatizovat. Naši HR admin docházejí do firem a mají tak jejich prostředí pod kůží.
 • Jinde zaskočíme na omezený čas jako HR interim, třeba když personalistka odejde na mateřskou.
 • Ve velkých firmách děláme pořádek v HR procesech, které bývají po letech spletité, zastaralé a nefunkční, vytahujeme kostlivce z HR skříní.
 • Startupům pomáháme s nastavením HR strategie a procesů od A do Z. Napsali jsme o tom i e-book.

S čím vám může HR business partner pomoci?

Onboarding neboli bezproblémový nástup zaměstnanců

Proces nástupu zaměstnanců trvá jen několik dní, ale skládá se z desítek zákonných povinností a má velký dopad na to, jak se nováček adaptuje, zda se ve firmě udrží a bude jí přínosem. Je potřeba mít nachystanou veškerou pracovněprávní dokumentaci, naplánovat zdravotní prohlídky, přihlásit zaměstnance u úřadů, poskytnout mu povinná školení, zavést do informačních systémů, seznámit s kolegy, prostředím a firemní kulturou a mnoho dalšího. Tyto rutinní, ale důležité činnosti můžete outsourcovat a soustředit se na odborná školení a zaučování nováčka.

Upozornění: Nejsme pracovní agentura, ani s žádnou nespolupracujeme. Nenajdeme vám zaměstnance. Můžeme vám ale pomoci definovat, jakého člověka potřebujete, jaké by měl mít kompetence, a poradit vám, jak se o lidi starat, aby vaši firmu neopouštěli.

Nastavení HR strategie a zjednodušení HR procesů

Ucelená HR strategie a správně nastavené HR procesy umožňují smysluplně plánovat a řídit lidské zdroje ve firmě. Ulehčí práci personalistům a manažerům, kteří nemusejí vymýšlet dávno vymyšlené, ale drží se systému, který funguje a přináší výsledky v souladu se strategií, hodnotami a cíli společnosti. Získáte jasná vodítka, jak vybírat, vzdělávat, řídit, hodnotit a odměňovat zaměstnance. Budete mít pořádek v pracovněprávní dokumentaci, jasné podklady pro HR reporting, controlling a mzdy. Zaměstnanci dostanou potřebná potvrzení, dokumenty, vyúčtování služebních cest, benefity či dokonce roční zúčtování daně online.

Motivující systém hodnocení a odměňování zaměstnanců

Promyšlený systém hodnocení zaměstnanců je základem jejich rozvoje a tím pádem i úspěchu celé společnosti. Existují různé metody hodnocení pracovníků a na ně navazující způsoby odměňování. Každá společnost si musí najít takový systém, který jí sedne. Na základě podrobné analýzy vám pomůžeme vybrat unikátní systém hodnocení na míru, zahrnující kompetenční modelfiremní benefityroční hodnocení a další aspekty. Budeme stavět na hodnotách a HR strategii vaší firmy, pohlídáme soulad s legislativou, seznámíme vás s nejnovějšími trendy v odměňování zaměstnanců a ukážeme vám, jak si odměňování a hodnocení zjednodušit pomocí moderních technologií.

Proč mít externího HR business partnera

 • Externí HR business partner disponuje odbornými znalostmi v oblasti lidských zdrojů,
 • Má zkušenosti z mnoha společností různých oborů a velikostí,
 • Přinese neutrální pohled na HR záležitosti vaší firmy, poskytne objektivní, vztahy a emocemi nezatížené hodnocení a doporučení,
 • Společně s tím, jak rostete, vyvíjíte se a měníte, okamžitě reaguje a přizpůsobuje své služby,
 • Má přehled o nejnovějších nástrojích, technologiích a softwaru v oblasti lidských zdrojů,
 • Dbá na důvěrnost, dodržování zákonů a etických standardů,
 • Nabízí širokou škálu doplňkových služeb, jako jsou školení zaměstnanců, audit firemní kultury, řízení změn, strategické poradenství nebo rozvojové programy.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram