Zásady ochrany osobních údajů

Accace (dále také pod pojmy: “my”, “nás”, “náš”) je aktivním a spolehlivým partnerem společností, které hledají špičkové poradenské a outsourcingové služby. Na náročné potřeby klientů odpovídáme chytrými řešeními, moderními technologiemi, lidským přístupem a mezinárodním přesahem.

Obecné zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Accace poskytuje tyto webové stránky jako službu veřejnosti.

Společnost Accace neodpovídá za škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání, odkazování nebo spoléhání se na jakékoli informace obsažené na těchto stránkách a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti za ně. Přestože jsou informace obsažené na těchto stránkách pravidelně aktualizovány, není zaručeno, že informace uvedené na těchto stránkách jsou správné, úplné a aktuální. Veškeré informace a materiály ke stažení, které jsou k dispozici prostřednictvím našich webových stránek, byly připraveny za účelem obecné orientace v dané problematice a nepředstavují odborné poradenství na míru. Navíc vzhledem k tomu, že se legislativa průběžně mění, mohly být některé informace po vydání materiálu změněny a společnost Accace nenese žádnou odpovědnost a neručí za případná rizika nebo škody způsobené podniknutím kroků na základě zde uvedených informací.

Přestože webové stránky mohou obsahovat odkazy umožňující přímý přístup k jiným internetovým zdrojům, včetně webových stránek, společnost Accace neodpovídá za správnost nebo obsah informací obsažených na těchto stránkách.

Odkazy společnosti Accace na stránky třetích stran nepředstavují podporu těchto stran nebo jejich produktů a služeb ze strany společnosti Accace. Zobrazení reklam a informací o produktech nebo službách na webových stránkách nepředstavuje podporu ani schvalování ze strany společnosti Accace a společnost Accace nezkoumala tvrzení žádného inzerenta. Informace o produktech vycházejí výhradně z materiálů získaných od dodavatelů reklamy.

Jaké osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek?

Informace od vás shromažďujeme, když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, přihlásíte se na akci, kontaktujete nás některým z dostupných způsobů (formuláře, e-mail, telefon), odpovíte na dotazník nebo se ucházíte o pracovní místo.

Při použití formuláře na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, profesních údajů (údaje o firmě nebo společnosti, funkce, zájmy), vašeho požadavku v textové podobě, vašeho životopisu atd.

Poznámka týkající se newsletterů: Pokud se budete chtít kdykoli v budoucnu odhlásit z odběru newsletterů, na konci každého e-mailu najdete podrobné pokyny k odhlášení jejich odběru.

Soubory cookie používáme také k pochopení a uložení vašich preferencí pro budoucí návštěvy. Některé soubory cookie se také používají k analýze návštěvnosti našich webových stránek a interakce návštěvníků a pomáhají nám v budoucnu nabízet lepší služby. Naše stránky však můžete navštěvovat anonymně.

Zásady používání souborů cookie

Stejně jako všechny profesionální webové stránky používají i naše webové stránky soubory cookie ke zlepšení uživatelského komfortu. Pokud nevíte, co je to soubor cookie, jak se používá a co s tím můžete dělat, pak v následujících odstavcích najdete odpovědi na všechny tyto otázky.

Co je to “cookie”?

Soubor cookie je malá informace odeslaná webovou stránkou (prostřednictvím prohlížeče) a uložená v počítači uživatele během interakce s webovou stránkou. Soubory cookie byly navrženy jako spolehlivý mechanismus, který webovým stránkám umožňuje zapamatovat si aktivitu uživatele, což jsou informace, které pomáhají majiteli (majitelům) webových stránek provádět příslušná vylepšení (obsah, rozvržení) podle preferencí uživatele.

Typy cookies

Dle doby jejich trvání (životnosti)

Dle jejich vlastníka

Jak spravovat nastavení souborů cookie

Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit nebo vymazat buď v individuálních nastaveních ochrany osobních údajů, nebo přímo ve svém prohlížeči:

Apple Safari
 Google Chrome
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Opera browser

Můžete také blokovat soubory cookies úplně, ale je třeba si uvědomit, že odmítnutí cookies může mít za následek ztrátu určitých funkcionalit webových stránek (nejen těchto, ale též mnoha dalších, které navštívíte). Proto je doporučováno, aby cookies nebyly zcela blokovány. 

Přístup třetích stran

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme třetím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že o těchto informacích budou zachovávat mlčenlivost. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Údaje o návštěvnících, které neumožňují identifikaci osoby, však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely.

Prohlášení k GDPR

Společnosti Accace:

  1. Společnost Accace s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 27 923 690, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126779 (dále jen „Accace“);
  2. Společnost Accace Outsourcing s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 289 50 321, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 155275 (dále jen „Accace Outsourcing“)
  3. Společnost Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 242 10 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188958 (dále jen „Accace Legal“)
     (společně jen „Accace“) zpracovávají následující kategorie osobních údajů:
    • osobní údaje, ve vztahu k nimž je společnost Accace správcem, neboť určuje účel a prostředky jejich zpracování;
    • osobní údaje, ve vztahu k nimž je společnost Accace zpracovatelem, neboť zpracovává příslušné údaje jménem svých klientů, kteří určují účel a prostředky jejího zpracování.

Společnost Accace zpracovává osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení“).

Společnost Accace přijala v souladu s Nařízením vhodná technická a organizační opatření, aby zajistila ochranu osobních údajů a práv osob, jejichž osobní údaje zpracovává (dále jen ” Subjekt údajů”). Za účelem splnění povinnosti stanovené Nařízením je společnost Accace povinna informovat Subjekt údajů o podrobnostech zpracování osobních údajů.

Společnost Accace jako správce může shromažďovat osobní údaje pro následující účely:

Marketing

Účel zpracování osobních údajů: zasílání našich newsletterů o důležitých a zajímavých obchodních novinkách, pozvánek na akce a dalších materiálů společnosti Accace.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), kterým je poskytování novinek o námi nabízených službách bývalým nebo současným klientům; nebo souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení) udělený subjekty údajů, které nejsou našimi klienty.

Rozsah osobních údajů: jméno, příjmení, firma, funkce, e-mail, telefonní číslo, zájmy (země, oblasti podnikání, typ materiálu/komunikace), další údaje, které uživatel uvede v dostupném poli pro zprávy.

Příjemci osobních údajů: kromě zpracovatelů nejsou

Převod osobních údajů do třetích zemí: neprovádí se.

Doba uchování: po dobu souhlasu subjektu údajů (max. 5 let, pokud nebyl odvolán) nebo po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení (pro klienty/partnery/dodavatele).

Typy subjektů údajů: kontaktní osoby klientů společnosti Accace, potenciální klienti, osoby, které mají zájem o informace, které naše společnost nabízí (bulletiny, akce, informační nebo propagační materiály, kariérní a obchodní příležitosti).

Zájemci o pracovní pozici

Účel zpracování osobních údajů: vedení evidence neúspěšných uchazečů o zaměstnání správce.

Právní základ zpracování: souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení).

Rozsah osobních údajů: údaje uvedené v životopise a dalších průvodních dokumentech.

Příjemci osobních údajů: poskytovatelé služeb, kteří zefektivňují náborový proces, a to pouze pro účely náboru a vedení evidence náboru.

Převod osobních údajů do třetích zemí: neprovádí se.

Doba uchování: po dobu platnosti souhlasu subjektu údajů (max. 2 roky, pokud nebyl odvolán).

Typy subjektů údajů: uchazeči o zaměstnání

KYC (Know Your Client)

Účel zpracování osobních údajů: plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů souvisejících s prevencí legalizace výnosů z trestné činnosti a s prevencí financování terorismu.

Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení), zejména zákona č. 253/2008 Sb. o předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a o zamezení financování terorismu.

Rozsah osobních údajů: jméno, příjmení, osobní číslo, případně datum narození, adresa trvalého pobytu, případně přechodného pobytu, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, případně další osobní údaje vyžadované podle výše uvedeného zvláštního právního předpisu.

Příjemci osobních údajů: ředitelství finančního úřadu, orgány činné v trestním řízení, poskytovatelé právních služeb.

Předání osobních údajů do třetích zemí: neprovádí se.

Doba uchování: po dobu trvání smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení.

Typy subjektů údajů: statutární orgány, prokuristé, kontaktní osoby, koneční příjemci klientů správce.

Smluvní dokumentace

Účel zpracování osobních údajů: Správa evidence fyzických osob, se kterými byla uzavřena smlouva, kontaktních osob / statutárních orgánů v případě smluv s právnickými osobami a fyzických osob, kterým byla udělena plná moc.

Právní základ zpracování: smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) – zpracování kontaktních údajů zaměstnance / statutárního orgánu klienta pro účely komunikace související se smluvním vztahem.

Rozsah osobních údajů: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, pracovní pozice, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, telefonní číslo a e-mail, datum narození, typ a číslo průkazu totožnosti, bankovní účet, podpis.

Příjemci osobních údajů: finanční úřad, soudy, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, banky, administrativní služby v sídle správce.

Převod osobních údajů do třetích zemí: neprovádí se.

Doba uchování: po dobu trvání smluvního vztahu a 11 let po jeho ukončení, resp. po dobu nezbytnou k účelu, pro který byly získány a/nebo vyžadovány zákonem.

Typy subjektů údajů: zaměstnanci / statutární orgány správce, fyzické osoby, se kterými byla uzavřena smlouva nebo kterým byla udělena plná moc, kontaktní osoby klienta.

E-mailová korespondence

Účel zpracování osobních údajů: evidence příjemců a odesílatelů pošty.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) – být informován o datu odeslané a přijaté pošty včetně odesílatele a příjemce za účelem ochrany práv a zájmů správce.

Rozsah osobních údajů: titul, jméno, příjmení, podpis, adresa, e-mail.

Příjemci osobních údajů: administrativní služby v prostorách správce.

Předání osobních údajů do třetích zemí: neprovádí se.

Doba uchování: 1: 5 let po uzavření evidence za kalendářní rok.

Typy subjektů údajů: fyzické osoby – odesílatelé a příjemci pošty.

Webová stránka

Účel zpracování osobních údajů: provoz funkčních webových stránek a jejich obsahu a služeb.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) – nutnost zpracování osobních údajů dotčených osob pro účely provozování našich webových stránek a jejich řádného fungování.

Rozsah osobních údajů: osobní údaje, které prohlížeč subjektu údajů automaticky přenáší na náš server a které jsou dočasně uloženy v tzv. log souboru, tj. IP adresa počítače, datum a čas přístupu, název a URL staženého souboru, webová stránka, ze které byl přístup uskutečněn (odkaz na URL), použitý prohlížeč a případně také operační systém počítače, jakož i název provozovatele internetového přístupu.

Příjemci osobních údajů: nejsou.

Přenos osobních údajů do třetích zemí: Neprovádí se.

Doba uchování: po dobu otevření webové stránky.

Typy subjektů údajů: fyzické osoby – návštěvníci webových stránek.

Kontaktní formulář

Účel zpracování osobních údajů: zajištění možnosti komunikace mezi návštěvníky webových stránek a správcem.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) – splnění žádosti subjektu údajů nebo jiného důvodu, pro který nás kontaktoval.

Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, pracovní pozice, zaměstnavatel / společnost, obsah zprávy.

Příjemci osobních údajů: společnost ze skupiny Accace, která je odborně schopna odpovědět na vaši žádost.

Předání osobních údajů do třetí země: neprovádí se.

Doba uchování: po dobu zpracování žádosti zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, pokud není v souladu s jiným účelem zpracování vyžadována delší doba uložení.

Typy subjektů údajů: fyzické osoby – návštěvníci webových stránek, kteří zaslali jakoukoli zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Další způsoby komunikace se subjektem údajů

Účel zpracování osobních údajů: zajištění nezbytné komunikace se subjektem údajů za účelem přijímání a vyřizování žádostí, návrhů a stížností týkajících se služeb poskytovaných správcem.

Právní základ zpracování: plnění smlouvy a předsmluvních práv a povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení), zejména zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení a Zákona, oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), pokud sdělení nelze podřadit pod žádný z předchozích právních základů, kterými jsou řádná evidence a vyřízení žádosti, stížnosti nebo podnětu subjektu údajů

Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, pracovní pozice, zaměstnavatel/společnost, obsah zprávy nebo žádosti.

Příjemci osobních údajů: společnosti ze skupiny Accace, která je schopna profesionálně zpracovat žádost subjektu údajů.

Převod osobních údajů do třetích zemí: neprovádí se.

Doba uchování: po dobu zpracování reklamace, stížnosti, žádosti nebo jiného podnětu a 3 roky od jejich zpracování, pokud není nutné delší uchovávání z důvodu prokazatelnosti zpracování reklamace, žádosti nebo stížnosti nebo z důvodu zákonných lhůt pro uchovávání údajů.

Typy subjektů údajů: fyzické osoby – pověření zaměstnanci / statutární orgány klientů nebo potenciálních klientů, další odesílatelé / příjemci komunikace se správcem.

Uplatňování nároků správce

Účel zpracování osobních údajů: uplatňování a vymáhání nároků plynoucích správci z porušení občanskoprávních a trestněprávních předpisů subjektem údajů v řízení před soudy nebo příslušnými správními orgány.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), účel zpracování je slučitelný s výše uvedenými účely zpracování.

Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, telefonní číslo, e-mail, pracovní pozice, zaměstnavatel/firma, obsah vzájemné komunikace, okolnosti vzniku škodní události, případně poškození práv a oprávněných zájmů správce.

Příjemci osobních údajů: právní zástupci, soudy.

Předání osobních údajů do třetích zemí: neprovádí se.

Doba uchování: po dobu trvání soudního řízení a 11 let po jeho pravomocném skončení.

Typy subjektů údajů: fyzické osoby – pověření zaměstnanci / statutární orgány klientů nebo potenciálních klientů, další osoby zúčastněné na sporné události.

Nahlašování trestných činů

Účel zpracování osobních údajů: splnění zákonné povinnosti oznámit spáchání trestného činu a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

Právní základ zpracování: plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení), plnění zákonné povinnosti účel zpracování je slučitelný s výše uvedenými účely zpracování.

Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, telefonní číslo, e-mail, pracovní pozice, zaměstnavatel/firma, obsah vzájemné komunikace, okolnosti spáchání trestného činu.

Příjemci osobních údajů: právní zástupci, soudy, orgány činné v trestním řízení.

Předání osobních údajů do třetích zemí: neprovádí se.

Doba uchování: po dobu trvání trestního řízení a 11 let po jeho pravomocném skončení.

Typy subjektů údajů: fyzické osoby – pověření zaměstnanci / statutární orgány klientů nebo potenciálních klientů, další osoby zúčastněné na trestném činu.

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Neznamená to, že by subjekt údajů měl mít přímý přístup k systémům, měl by však být informován o tom, co, kde, z jakého důvodu, kdo je příjemcem a po jakou dobu uchovává osobní údaje, které zpracovává, a o kopii osobních údajů.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu správce, včetně profilování. Příklad: osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely – subjekt údajů se může odhlásit ze zasílání marketingových materiálů.

Právo být zapomenut 

Subjekt údajů má právo požadovat od správce výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné, subjekt údajů odvolá souhlas, subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 písm. a) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně atd.

Právo na omezení zpracování 

V Nařízení jsou uvedeny čtyři specifické situace (čl. 18 odst. 1 písm. a) až d)). Příklad: Subjekt údajů napadl přesnost osobních údajů a po dobu ověřování se zpracování osobních údajů omezí.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto osobní údaje jinému správci.

Právo na opravu 

V případě, že jsou osobní údaje nepřesné nebo neúplné.

Kontakt:

Tatiana Valentová, pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
E-mail: 

Zde můžete kdykoli změnit nastavení cookies
Změnit nastavení cookies | Historie nastavení cookies | Zrušit souhlas

crosscheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram