Daňové poradenství pro právnické osoby

Poskytujeme poradenské služby, které klientům umožňují činit strategická rozhodnutí a efektivně spravovat jejich daňové povinnosti. Kvalitní daňové služby jsou klíčové pro zajištění souladu s daňovými zákony, optimalizaci daňových povinností a maximalizaci finanční efektivity.

Naše služby pro právnické osoby zahrnují mimo jiné:

 • kompletní poradenský servis pro malé, střední i velké podniky,
 • optimalizace daňových povinností – nastavení strategie v mezích platné legislativy a zákonných úlev, které mohou vést ke snížení daňové zátěže,
 • revize daňových povinností předcházejících zdaňovacích období s cílem prověření jejich souladu s daňovými předpisy,
 • asistence při získávání investičních pobídek a při následných kontrolách ze strany úřadů,
 • asistence při uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj,
 • prověření správnosti uplatňování položek ovlivňujících základ daně, např. daňových odpisů, daňových opravných položek k pohledávkám,
 • příprava daňových přiznání.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO)

Při využití našich služeb přípravy daňového přiznání si můžete být jisti, že předpisy upravující daně z příjmů právnických osob budou správně aplikovány, vaše společnost využije všechny dostupné možnosti optimalizace v mezích platné legislativy a vaše zákonné povinnosti budou splněny včas.

Příprava přiznání k DPPO mimo jiné zahrnuje:

 • Výpočet základu daně z příjmů právnických osob a daňové povinnosti.
 • Přípravu daňového dotazníku/zprávy o přípravě daňového přiznání – identifikujeme oblasti, které je třeba řešit, důraz klademe na minimalizaci rizik a daňovou optimalizaci.
 • Přípravu harmonogramu zálohových plateb na daň z příjmů.
 • Vyplnění formuláře daňového přiznání.
 • Podepsání daňového přiznání daňovým poradcem a jeho podání na základě plné moci (v případě zájmu klienta).

Moderní technologie

Pro přípravu přiznání k dani z příjmů právnických osob jsme vyvinuli cloudové řešení, které klientům nabízí na míru uzpůsobené workflow. Rozhraní umožňuje bezpečnou výměnu dat mezi klientem a Accace a v neposlední řadě slouží jako přehledný archiv veškerých výstupů zpracovaných pro klienta. K dříve zpracovaným přiznáním tak klienti mají přístup kdykoliv a odkudkoliv.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram