Poznejte náš tým

Nadšení | Zkušenosti | Vize
Management
DAŇOVÝ TÝM
MZDOVÝ A HR TÝM
TRANSAKČNÍ A FINANČNÍ TÝM
ÚČETNÍ TÝM
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Jana Vasilenková
Partner | Managing Director (Outsourcing/BPO)


Jana Vasilenková

Partner | Managing Director (Outsourcing/BPO)

Jana nastoupila do Accace v roce 2007, aby vedla nově zřízenou pobočku na Ukrajině. Úspěšně zde řídila tým odborníků po dobu téměř 5 let. Jako jeden z nejzkušenějších expertů v Accace byla pověřena vybudováním prvního centra sdílených služeb v Brně. Během několika měsíců se Janě podařilo sestavit tým více než 30 odborníků zajišťující rozsáhlé mezinárodní outsourcingové projekty. Po přesunutí outsourcingových služeb pro ČR do sdíleného centra v Brně byla Jana jmenována Managing Directorem společnosti Accace Outsourcing. V roce 2016 se pak Jana stala jedním z partnerů Accace. Ve stejném roce dále přibyla na mapu Accace pobočka v Ostravě a Jana nyní vede tým více než 170 účetních a konzultantů. Vzhledem ke svým rozsáhlým zkušenostem s průmyslovými projekty a znalostem z oblastí outsourcingu business procesů, financí a mezd Jana rovněž zůstává v čele našich největších a mezinárodních outsourcingových projektů.

Jana vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Kyjevě. Hovoří plynně česky, anglicky, rusky a ukrajinsky.


Petr Neškrábal
Partner | Managing Director (Poradenství a právo)


Petr Neškrábal

Partner | Managing Director (Poradenství a právo)

Petr nastoupil do Accace v roce 2010 po desetiletém působení ve společnosti Deloitte. Oslovila ho zajímavá příležitost a možnost vybudovat vlastní tým. Na pozici Head of Advisory se Petrovi podařilo sestavit profesionální poradenský tým více než 60 odborníků. V roce 2013, kdy bylo poskytování poradenských a outsourcingových služeb rozděleno mezi kanceláře v Praze a Brně, byl Petr jmenován Managing Directorem odpovědným za kancelář v Praze. Vede týmy poskytující daňové, transakční a finanční poradenství a také právní služby poskytované prostřednictvím přidružené advokátní kanceláře Accace Legal. V roce 2016 se pak Petr stal jedním z partnerů Accace.

Petr vystudoval mezinárodní daňové právo v rámci postgraduálního programu ve Vídni. Je členem Asociace certifikovaných účetních (ACCA), českým registrovaným daňovým poradcem,  a členem Mezinárodní fiskální asociace. Hovoří plynně česky a anglicky.


Barbora Stejskalová
Tax Partner


Barbora Stejskalová

Tax Partner

Barbora se stala součástí týmu Accace v roce 2011, po předchozím více než dvanáctiletém působením ve společnostech PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a Deloitte Advisory s.r.o. Zde působila na pozici Tax Manažer a specializovala se zejména na oblast investičních pobídek a korporátního zdanění. Ve společnosti Accace nyní zastává pozici Tax Partner.

Barbora získala zkušenosti v rámci daňového poradenství zahrnujícího zejména konzultace v oblasti daně z příjmů pro klienty působící nejen ve výrobních odvětvích, ale i v oblasti distribuce. Dále se pak zaměřovala na investiční pobídky, a to jak na problematiku související s jejich získáváním, tak i na specifika uplatňování pobídek.

Barbora je registrovaným daňovým poradcem a hovoří plynně česky a anglicky.


Stanislav Železný
Tax Partner


Stanislav Železný

Tax Partner

Stanislav je certifikovaným daňovým poradcem s více než desetiletou praxí. Vystudoval pražskou VŠE, po studiích působil ve společnostech Mazars a TPA. Do Accace nastoupil v roce 2012, aktuálně zastává pozici Tax Partner. V Accace je odpovědný za poskytování komplexních DPH služeb a vede interní DPH tým.

Stanislav má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti DPH tuzemským i zahraničním společnostem z oblasti nákupu a prodeje zboží i poskytování služeb. Dále poskytuje klientům služby v oblasti daně z příjmů právnických osob. Hovoří česky a anglicky.


Jana Svobodová
Payroll Manager


Jana Svobodová

Payroll Manager

Jana získala zkušenosti se zpracováním mezd a v personální oblasti ve výrobní společnosti. V roce 2010 se připojila k Accace jako mzdová účetní, po čase postoupila na mzdového supervizora a nyní je manažerkou mzdového oddělení. Má rozsáhlé zkušenosti se mzdovými softwary a s implementacemi služeb u nových klientů.


Jaroslava Tomečková
HR / Payroll Consultant a Team Leader


Jaroslava Tomečková

HR / Payroll Consultant a Team Leader

Po ukončení studií zastávala Jarka personální a mzdové pozice ve státním i soukromém sektoru, poradenské zkušenosti získala zejména působením ve společnostech CCS Consulting či TPA Horwath. Součástí týmu Accace se Jarka stala v roce 2014; v současnosti působí na pozici HR/Payroll Consultant a Team Leader.

V pražské pobočce řídí tým, který nemá na starosti pouze mzdové účetnictví, ale poskytuje klientům komplexní HR outsourcing. Klientům pomáhá například s implementací docházkových systémů, nastavováním personálních procesů, mzdovými a personálními audity. Hovoří česky a anglicky.


Janka Pacinová
Janka Pacinová
HR Business Partner


Janka Pacinová

Janka Pacinová

HR Business Partner

Janka je absolventkou Technické univerzity v Košicích, certifikovanou lektorkou a autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Působila více než 17 let v korporacích – v byznysu i v HR. Stavěla tréninkové koncepce pro různá oddělení, věnovala se adaptačním a talentovým programům.  Aktivně školila týmy i jednotlivce, vedla rozvojové či manažerské programy.  Vede interní vzdělávací tým Accace a služby na poli HR strategie, vzdělávání a interní komunikace poskytuje u klientů jako HR Business Partner.


Stanislav Machek
Partner


Stanislav Machek

Partner

Stanislav vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je advokátem zapsaným u České advokátní komory, registrovaným daňovým poradcem a členem asociace ACCA. Více než 7 let pracoval ve společnosti Deloitte Advisory, následně pak 2 roky na pozici Manager v poradenské společnosti BDO. Od roku 2012 působí ve společnosti Accace, v současné době na pozici Partner.

Své zkušenosti nasbíral při práci na projektech týkajících se IFRS a konsolidací, dále převodních cen, mezinárodního plánování a správy daní. Hovoří česky a anglicky.


Gabriela Procházková
Accounting Manager


Gabriela Procházková

Accounting Manager

Gabriela získala zkušenosti s účetnictvím ve firmách Ahold Czech Republic a.s. a Qisda Czech s.r.o. V roce 2014 se připojila k Accace jako senior účetní, ve stejném roce postoupila na pozici účetního supervizora a nyní je manažerkou účetního oddělení. Má rozsáhlé zkušenosti s účetními softwary, jako je MS Navision, SAP, Axapta nebo People Soft. Hovoří česky a anglicky.


Blanka Dolečková
Blanka Dolečková
Accounting Manager


Blanka Dolečková

Blanka Dolečková

Accounting Manager

Blanka je absolventkou Slezské univerzity v Opavě. Má za sebou více jak 15 let zkušeností v oblasti podnikání, podnikových financí, vedení týmů, prezentování a projektového managementu. Zkušenosti získala ve společnostech různých velikostí. Od roku 2023, kdy se stala součástí společnosti brněnské pobočky Accace, působí jako manažerka účetního oddělení. Hovoří česky a anglicky.


Jan Najman
Legal Partner in charge


Jan Najman

Legal Partner in charge

Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a později navázal postgraduálním studiem obchodního práva na Universität Passau. Od roku 2003 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Po ukončení studií působil jako advokátní koncipient a později jako advokát v renomovaných pražských advokátních kancelářích (Noerr, Kocián Šolc Balaštík, LTA Partners). K týmu Accace se Jan připojil v roce 2018; v současné době zastává pozici Legal Partner in charge a je spoluzodpovědný za vedení advokátní kanceláře Accace Legal s.r.o.

Ve své praxi se Jan zaměřuje zejména na právo obchodních společností, litigace, fúze a akvizice, farmaceutické a dopravní právo. Hovoří česky, anglicky a německy.


Karel Ryšavý
Legal Partner


Karel Ryšavý

Legal Partner

Karel vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2011 je členem České advokátní komory. Po ukončení studií pracoval jako advokátní koncipient a poté jako advokát v renomovaných právních kancelářích. Součástí týmu Accace se stal v roce 2017, v současné době zde zastává pozici Legal Partner a má na starosti především řešení komplikovanějších právních případů.

Karel má bohaté zkušenosti s nemovitostními transakcemi, zabývá se zejména obchodním, korporátním a insolvenčním právem, zaměřuje se i na fúze a akvizice. Během posledních let řídil řadu komplexních mezinárodních projektů. Hovoří česky a anglicky.


Lenka Brummerová
Corporate Services Manager


Lenka Brummerová

Corporate Services Manager

Lenka absolvovala studium britského práva a mezinárodních vztahů na Oxford Brookes University. Po ukončení studií působila zejména jako Business Developer a zabývala se agendou daňových odpočtů na výzkum a vývoj, včetně nastavování interních procesů a obchodních vztahů. Do Accace nastoupila v lednu 2018 jako konzultant korporátních služeb, v současné době zastává pozici Corporate Services Manager.

Lenka má s korporátními službami značné zkušenosti, od založení společnosti přes veškeré změny v obchodním rejstříku po zpracování korporátních dokumentů, které vyplývají z příslušných právních předpisů. Hovoří česky a anglicky.


Andrea Drhová
Senior Associate


Andrea Drhová

Senior Associate

Andrea vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a absolvovala také roční studium práv na Universität Passau. Je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Po skončení studií působila jako advokátní koncipient a později jako advokát v několika pražských advokátních kancelářích (Noerr, LTA Legal). Součástí týmu Accace se Andrea stala v listopadu 2018, zastává pozici Senior Associate.

Andrea se zaměřuje zejména na právo pracovní a právo obchodních společností, značné zkušenosti má však i s právem duševního vlastnictví – specializuje se na ochranné známky. Hovoří česky, anglicky a německy.


Martina Parusová Zímová
Senior Associate


Martina Parusová Zímová

Senior Associate

Martina vystudovala Právnickou fakultu plzeňské Západočeské univerzity. V rámci studií absolvovala roční studijní pobyt na Universität Passau, na který později navázala postgraduálním LL.M. studiem. Po ukončení studií absolvovala trainee program u vydavatelské skupiny Verlagsgruppe Passau a následně více než 15 let působila v advokacii v renomovaných advokátních kancelářích (Noerr, Kocián Šolc Balaštík). Do právního týmu Accace nastoupila v lednu 2023 na pozici Senior Associate.

Martina se ve své praxi zaměřuje především na právo veřejných zakázek a závazkové právo. Dále se věnuje také franchisingu a ochraně osobních údajů. Hovoří česky, anglicky a německy.


Jan Rohlena
Senior Associate


Jan Rohlena

Senior Associate

Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde následně získal titul doktora práv. V rámci studií také absolvoval roční studijní pobyt na University of Nottingham ve Velké Británii. Pracovní zkušenosti Jan získával již jako student, později jako advokátní koncipient a advokát v českých i mezinárodních advokátních kancelářích. Další zkušenosti získal jako firemní právník v nadnárodní korporaci a působením u Tribunálu Soudního dvora EU.

Součástí týmu Accace se Jan stal v roce 2022, aktuálně působí na pozici Senior Associate. Zabývá se především smluvní, korporátní a transakční agendou a také právem duševního vlastnictví a ochranou osobních údajů. Hovoří česky, anglicky a francouzsky.


Petra Kubáčová
Counsel


Petra Kubáčová

Counsel

Petra vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a absolvovala také roční studium práv na Univerzitě v Rotterdamu. Od roku 2011 je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Praxi Petra získala jako advokátní koncipientka a poté jako advokátka v renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích (Balcar Polanský Eversheds, Rentsch Legal). K týmu Accace se Petra připojila v roce 2019, působí zde na pozici Counsel.

Petra má zkušenosti především v oblasti pracovního práva (komplexní HR poradenství, ukončování pracovního poměru, tvorba interních předpisů, zastupování před soudy), věnuje se i návrhům a vyjednávání obchodních smluv. Zabývá se též publikační a školící činností. Hovoří česky, anglicky a německy.


Zuzana Uhrinová
Associate


Zuzana Uhrinová

Associate

Zuzka je absolventkou Právnické fakulty pražské Univerzity Karlovy a ročního studia práv na University of Kent. V průběhu studií zastávala juniorní právní pozice v několika společnostech, včetně renomované mezinárodní advokátní kanceláře, kde se zaměřovala zejména na generální praxi a právo duševního vlastnictví. Tým Accace posílila v březnu 2018, aktuálně působí na pozici Associate.

Zuzana se věnuje především pracovnímu právu, právu obchodních společností a závazkovému právu. Hovoří česky, anglicky a německy.


Jan Suchý
Associate


Jan Suchý

Associate

Jan je absolventem Právnické fakulty pražské Univerzity Karlovy. V průběhu studií působil na juniorních právních pozicích a po ukončení školy pak jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři zaměřené na generální praxi. Věnoval se zejména právu nemovitostí a litigacím.

Do Accace nastoupil Jan v roce 2018 na pozici Junior Associate. Ve své praxi se zaměřuje na právo obchodních společností, závazkové právo a ochranu osobních údajů. Hovoří česky, anglicky a německy.


Ivana Sršňová
Associate


Ivana Sršňová

Associate

Ivana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studií absolvovala zahraniční pobyt ve Finsku. Po skončení studií působila v Nielsen Legal, advokátní kancelář, s.r.o. jako koncipient a poté jako advokát. Do právního týmu Accace nastoupila Ivana v roce 2020 na pozici Associate.

Ivana se zaměřuje především na právo ICT, autorské právo a ochranu osobních údajů. Věnuje se také právu duševního vlastnictví, obchodnímu právu a korporátní agendě. Hovoří česky a anglicky.


Martin Kurka
Associate


Martin Kurka

Associate

Martin vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. V rámci studií absolvoval zahraniční pobyt v Itálii. Po skončení studií působil jako koncipient v advokátních kancelářích eLegal a act Řanda Havel Legal.

Do právního týmu Accace Martin nastoupil v roce 2021 na pozici Associate. Martin se věnuje zejména občanskému a obchodnímu právu, litigacím, právu nemovitostí a pracovnímu právu. Hovoří česky a anglicky.


Jiří Šimek
Associate


Jiří Šimek

Associate

Jiří vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Po skončení studií působil jako advokátní koncipient a posléze jako advokát v několika českých i mezinárodních kancelářích.

K právnímu týmu Accace se Jirka připojil v roce 2020, zastává pozici Associate. Zabývá se především smluvní a korporátní agendou a také svěřenskými fondy. Hovoří česky a anglicky.


Lenka Čtrnáctová
Corporate Services Consultant


Lenka Čtrnáctová

Corporate Services Consultant

Lenka absolvovala studium teoretické a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií působila v administrativě a zabývala se vzdělávacími projekty EU, klientským servisem a agendou daňových odpočtů pro dopravní společnosti.

K týmu Accace se přidala v květnu 2021, pracuje na pozici Corporate Services Consultant. Hovoří česky a anglicky.


Aneta Zichová
Junior Associate


Aneta Zichová

Junior Associate

Aneta vystudovala práva na Univerzitě Karlově a mezinárodní teritoriální studia na Metropolitní univerzitě v Praze. V rámci programu Erasmus absolvovala také studijní pobyt na Mid Sweden University ve švédském Sundvallu. Ještě v průběhu studií získávala praxi v advokátní kanceláři a po ukončení školy nastoupila do soukromé společnosti jako firemní právník.

Řady Accace rozšířila Aneta v dubnu 2022 jako Junior Associate. V současné době se věnuje zejména pracovnímu právu, právu obchodních korporací a právu duševního vlastnictví – zaměřuje se na ochranné známky. Hovoří česky, anglicky a německy.


Kristýna Šutková Veselková
Associate


Kristýna Šutková Veselková

Associate

Kristýna vystudovala práva na Univerzitě Karlově a absolvovala LL.M. studium v oblasti soukromého evropského práva na Amsterdamské univerzitě. V rámci programu Erasmus absolvovala také stáž v CEBRE – České podnikatelské reprezentaci při EU v Bruselu. Během studia i po jeho skončení získávala praxi jak v advokátních kancelářích, tak neziskovém sektoru.

K týmu Accace se Kristýna připojila v srpnu 2022, zastává pozici Associate. V současné době se zaměřuje zejména na soukromé právo a oblast imigračního práva. Hovoří česky a anglicky.


Jakub Valenta
Junior Associate


Jakub Valenta

Junior Associate

Jakub studuje poslední ročník Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již během středoškolského studia absolvoval řadu vzdělávacích pobytů, zejména pak několikaměsíční kurz na Pace University – English Language Institute v New Yorku a roční studium na St. Michael´s High School v Novém Mexiku.

Do Accace nastoupil Jakub v roce 2022 jako Paralegal, aktuálně působí na pozici Junior Associate. Ve své praxi se věnuje primárně korporátnímu, občanskému a obchodnímu právu. Hovoří česky, anglicky a španělsky.


Marek Svoboda
Legal Assistant


Marek Svoboda

Legal Assistant

Marek je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Do Accace nastoupil jako Legal Assistant a je podporou celého právního týmu. Hovoří česky a anglicky.


crosschevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram