Společenská odpovědnost

Zodpovědně a ohleduplně přistupujeme nejen k našim klientům. Stejný respekt chováme také k lidem, přírodě i kultuře všude, kde působíme. Na globální úrovni jsme to nazvali strategií 3P – People, Planet and Profits – Lidé, Planeta a Zisky. Zní to vznešeně, ale myslíme to jednoduše. Chceme, aby si naše podnikání rozumělo s komunitou, ve které žijeme. Abychom lidem a životnímu prostředí, kteří nás obklopují, nejen neubližovali, ale tam kde je potřeba, také pomáhali.

Lidé

Podnikání stojí na lidech. Udržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem našich zaměstnanců, stejně jako utváření lepší okolní komunity jsou pro nás zásadní. Pomoc lidem v nouzi, dobrovolnictví, podpora vzdělávání, charitativních organizací nebo třeba darování krve a mnoho dalších dobročinných aktivit může mít velký dopad na životy jednotlivců i celou společnost.

Planeta

Ochrana prostředí, ve kterém žijeme a kde vyrůstají naše děti, má mnoho podob. Každý z nás k ní může přispět drobnými kroky v každodenním životě. Ve všech pobočkách Accace dbáme na třídění a redukci odpadu, využíváme moderní technologie, abychom šetřili papírem, a používáme recyklované materiály.

Zisky

Při investování vždy zvažujeme míru rizika. Pokud jde ale o investice do našich lidí a planety, neváháme. Část našich zisků pravidelně vkládáme do CSR programů ve všech zemích, kde působíme, a vřele to doporučujeme i ostatním firmám. Protože to, co děláme dnes, má jasný dopad na to, jak se budeme mít zítra.

Komu pomáháme

Mezi našimi zaměstnanci je spousta nadšenců, kteří si vedle náročné práce pro klienty najdou čas i na dobrovolnou pomoc jiným. Accace je v tom podporuje finančně i poskytnutím potřebného času. Každému z nás je blízká jiná oblast, a proto podporujeme více menších i větších projektů ze sociální sféry, z oblasti zdravotnictví, vzdělávání, ochrany životního prostředí i lidských práv.

Pražská pobočka dlouhodobě podporuje Nadační fond Klíček, který mimo jiné pořádá tradiční letní ozdravný tábor. Na jeho uspořádání nejen finančně přispíváme, ale také pomáháme s organizací zábavných aktivit pro děti.

Brněnská pobočka dlouhodobě pomáhá dětem úplně nejmenším formou finanční podpory Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.

Finančně či vlastníma rukama podporujeme také Ligu vozíčkářů, centrum ElpidaSOS dětskou vesničku v Brně a mnoho dalších organizací, zařízení pro seniory, dětské domovy, cíleně přispíváme rodinám s dětmi se zdravotním hendikepem. Darujeme krev a účastníme se charitativních běhů.

Každoročně se zapojujeme do celosvětové dárcovské kampaně Giving Tuesday.

Pomáháme při nenadálých událostech – v roce 2021 to byla materiální i finanční pomoc pro obce a konkrétní rodiny, kterým poničilo domovy tornádo, o rok později pak pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram