Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

Accace s.r.o., Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář, Accace Circle a.s. 

Společnosti:

 1. Accace s.r.o., IČO: 27 923 690,
 2. Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 242 10 404,
 3. Accace Circle a.s., IČO: 072 91 493,

všechny se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

(každá dále jen „Zaměstnavatel“)

v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a příslušnou Interní směrnicí Zaměstnavatele (která je k dispozici v rámci skupinového intranetu), poskytuje ochranu oznamovatelům (whistleblowerům) zavedením vnitřního oznamovacího systému, který umožňuje podávat oznámení následujícími způsoby:

Přijímání oznámení a jejich posuzování mají na starosti příslušné osoby:

Petra Kocourková a Andrea Drhová.

Oznámení lze rovněž učinit u orgánu veřejné moci – na adrese oznamovatel.justice.cz.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Zaměstnavatele, pro kterého oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterým oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybraných oblastech.

Oznámení musí dále obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Zaměstnavatel nepřijímá oznámení od osoby, která pro Zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Accace Outsourcing s.r.o.

Společnost Accace Outsourcing s.r.o., IČO: 289 50 321, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

(dále jen „Zaměstnavatel“)

v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a příslušnou Interní směrnicí Zaměstnavatele (která je k dispozici v rámci skupinového intranetu), poskytuje ochranu oznamovatelům (whistleblowerům) zavedením vnitřního oznamovacího systému, který umožňuje podávat oznámení následujícími způsoby:

 • písemně i ústně prostřednictvím platformy Nenech to být: www.nntb.cz (přístupový kód: RYzUPPRfC3),
 • osobně na adrese provozovny Zaměstnavatele: Vídeňská 995/63, 639 00 Brno.

Přijímání oznámení a jejich posuzování mají na starosti příslušné osoby (od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00):

 • Jana Vasilenková (tel. číslo: +420 725 582 896),
 • Denisa Pulchertová (tel. číslo: +420 725 816 956),
 • Josef Kos (tel. číslo: +420 777 470 883).

Oznámení lze rovněž učinit u orgánu veřejné moci – na adrese oznamovatel.justice.cz.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Zaměstnavatele, pro kterého oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo se kterým oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybraných oblastech.

Zaměstnavatel přijímá i oznámení od osob, které v rámci oznámení neposkytnou svou identifikaci.

Zaměstnavatel nepřijímá oznámení od osoby, která pro Zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram