Převodní ceny

Společnosti v rámci skupiny stále častěji čelí daňovým kontrolám zaměřených na převodní neboli transferové ceny. Jejich cílem je prověřit, zda transakce realizované uvnitř skupiny splňují podmínky nezávislého obchodního vztahu. Každá společnost musí být schopna prokázat, že ceny v rámci skupiny splňují kritéria tržního odstupu, a podložit je podpůrnou dokumentací.

Naším cílem je vytvořit pro vaši společnost potřebnou dokumentaci převodních cen a navrhnout efektivní strategii transferového oceňování, která bude zohledňovat vaše konkrétní potřeby.

Problematice převodních cen se u nás věnují daňoví poradci s praktickými znalostmi a zkušenostmi v dané oblasti. Jsme připraveni zabezpečit tyto služby:

 • Příprava dokumentace převodních cen.
 • Plánování strategie převodních cen a související struktury skupiny.
 • Zpracování cenotvorby pro klienta (tj. návrh prvotního nastavení cen).
 • Revize smluvních vztahů v rámci skupiny.
 • Prověření vnitroskupinových transakcí a identifikace možných rizik.
 • Vypracování odvětvových srovnávacích studií pro jednotlivé transakce (benchmark).
 • Zhodnocení tzv. substance a benefit testu.
 • Asistence při implementaci interních směrnic a předpisů pro převodní ceny.
 • Příprava a revize tzv. závazných posouzení (resp. APA – Advance Pricing Agreement).
 • Aktivní účast při daňových kontrolách zaměřených na transfer pricing.
 • Unikátní služba: Analýza a dokumentace úrokových sazeb částečně automatizovaným způsobem.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram