Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Podpora elektromobility – změny v přidanění nízkoemisních vozidel | News Flash

14. července 2022

V souvislosti s novelou zákona o dani silniční došlo s účinností od 1. července 2022 i k novelizaci zákona o daních z příjmů („ZDP“). V důsledku úpravy ustanovení § 6 odst. 6 ZDP je od tohoto data snížen nepeněžní příjem zaměstnance, který má k dispozici nízkoemisní firemní vozidlo ke služebním i soukromým účelům, z 1 % na 0,5 % vstupní ceny vozidla. Na straně zaměstnance i zaměstnavatele tak dojde k úspoře na pojistném a u zaměstnance také na dani. Účelem této změny je zvýšení zájmu o poskytování služebních nízkoemisních vozidel (která však obvykle mají vyšší vstupní cenu) a potažmo ke snížení emisí skleníkových plynů.

Stáhnout článek jako PDF

Která vozidla se považují za nízkoemisní?

Definice nízkoemisních vozidel není zákonem stále upravena. V blízké budoucnosti by měla být vymezena zákonem o podpoře nízkoemisních vozidel, který je aktuálně ve schvalovacím procesu. Podle Ministerstva financí se za nízkoemisní považuje silniční vozidlo spadající do kategorie M1, M2 nebo N1, jenž nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu. Tj. elektromobily a plug-in hybridy.

V případě běžného automobilu je nepeněžní příjem nadále oceněn 1 % vstupní ceny vozidla.

Dle Ministerstva financí jsou ostatní podmínky při poskytování firemního auta zachovány. Např. v případě, kdy se jedná o vozidlo najaté či pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny u původního vlastníka. Je-li částka nepeněžního příjmu nižší než 1 000 Kč, považuje se za nepeněžní příjem částka 1 000 Kč.

Příjem při poskytování více firemních vozidel

V případě, že je během kalendářního měsíce zaměstnanci poskytováno více firemních vozidel za sebou, považuje se za příjem příslušné % z nejvyšší vstupní ceny vozidla. Kupříkladu pokud má nízkoemisní vozidlo vyšší vstupní cenu, je příjmem zaměstnance 0,5 % ze vstupní ceny tohoto vozu.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci více vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši příslušného % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel, s výjimkou nízkoemisních automobilů, pro které platí, že je příjem ve výši 0,5 % vstupní ceny vozidla.

Snížení nepeněžního příjmu platí pro celé období roku 2022. Toto snížení za první pololetí roku se zohlední v rámci ročního zúčtování daně nebo případně v daňovém přiznání zaměstnance.

Změny v odpisové skupině

Novela dále přeřadila zařízení sloužící k dobíjení elektromobilů (wallboxů) ze 3. odpisové skupiny do 2. odpisové skupiny. Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila „Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti“, kde je detailněji popsán postup pro mzdové účtárny zaměstnavatelů.

Zajímá vás více podrobností? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám se správným zdaněním zaměstnanců pomůžeme.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram