Analýza a dokumentace úrokových sazeb

Kvalitní a výhodné řešení převodních cen od Accace

Poskytování finančních prostředků patří mezi jednu z nejčastějších vnitroskupinových transakcí. Často však bývá velice obtížné určit procento úrokové míry, za kterou budou prostředky poskytnuty. Stanovená sazba by totiž měla odpovídat tržním podmínkám.

Proto vám nyní představujeme naši novou unikátní službu – posouzení úrokové sazby včetně přípravy související dokumentace částečně automatizovaným způsobem. Služba kombinuje IT řešení a analýzu poradců s cílem maximalizovat kvalitu výstupu a snížit strávený čas poradce, a tím i náklady klienta.

Co je obsahem této služby?

Posouzení úrokové sazby včetně vypracování dokumentace za příznivou cenu.

Společnost tímto získá silný podpůrný argument pro finanční úřad, statutární audit, due diligence apod.

Pro jaké společnosti je produkt určen?

Pro všechny společnosti, které nesou úrokový náklad či generují úrokový výnos, a daná zápůjčka (úvěr) nemá specifický režim, např. garance ze strany mateřské společnosti. Pro úplnost dodáváme, že rádi připravíme dokumentaci i pro transakce s nestandardními podmínkami, v tomto případě však nelze použít připravené IT řešení.

Jak služby probíhá?

Společnost vyplní krátký dotazník a poskytne související finanční a nefinanční informace.

My vám na základě vybraných kritérií posoudíme rating společnosti, tomu odpovídající tržní rozpětí a v návaznosti na tyto kroky připravíme dokumentaci.

Co bude dokumentace obsahovat?

  • popis účastníků transakce,
  • popis transakce,
  • posouzení kreditního rizika na straně dlužníka a zdůvodnění,
  • stanovení úrokového rozpětí na základě finančních a podnikatelských rizik,
  • porovnání sjednané úrokové míry se stanoveným rozpětím a závěr.

Proč právě Accace?

Vždy umíme nalézt řešení, které odpovídá rizikům vyplývajícím z dané transakce. V tomto případě jsme schopni pomocí sofistikovaných IT nástrojů nabídnout dokumentaci úrokových sazeb za přijatelnou cenu. Přesvědčte se sami!

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram