Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Nezaplatili jste včas pojistné? Od ledna se za tento prohřešek sníží penále | News Flash

29. září 2021
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu přináší od 1. ledna 2022 snížení penále za neuhrazené zdravotní a sociální pojištění.

Dne 30. července 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 286/2021 Sb. publikován zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.

Dosud činil úrok z prodlení na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení 0,05 % za každý den prodlení – za rok tedy 18,25 %. Od 1. ledna 2022 dojde k jeho snížení.

Nově bude poplatník sankcionován zákonným úrokem z prodlení, který činí 8 % plus repo sazba stanovená Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž poplatník začal dlužit. Podobně jako v případě úroků z prodlení daně je výše úroků nově odvozena od občanského zákoníku.

Pokud penále vzniklo před 1. lednem 2022, zůstává výpočet úroků z prodlení 0,05 % za den.

Příklad výpočtu penále:

Poplatník dluží na pojistném 10 000 Kč od roku července 2020. Penále za 2021 činí 5 Kč za den (0,05 % z 10 000 Kč), tedy celkem 1 825 Kč. Úrok z prodlení za rok 2022 bude ale už jen 825 Kč (8 % + 0,25 %).

Dochází tak ke sjednocení výpočtu s úrokem z prodlení na dani. Jak jsme již zmiňovali v jednom z našich předchozích článků, od 1. ledna 2021 vzniká úrok z prodlení na dani již od 4. dne následujícího po původní splatnosti daně do dne její platby. I tento úrok je odvozen od občanského zákoníku a výše rovněž odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené (od roku 2021) o 8 procentních bodů (dříve o 14 bodů).

Vývoj repo sazby ČNB:

Platnost od %
3.5.2019 2,00
7.2.2020 2,25
17.3.2020 1,75
27.3.2020 1,00
11.5.2020 0,25
24.6.2021 0,50
6.8.2021 0,75
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram