Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Skutečné náklady na zaměstnance v Evropě | Infografika

3. srpna 2022
Tento článek je dostupný také v
angličtiněmaďarštině

Kolik opravdu stojí někoho zaměstnat? Odpovědět na tuto otázku není lehké, protože každý podnikatel musí při plánování rozpočtu na mzdy pracovat s mnoha proměnnými. Zamýšlí-li navíc rozšířit své podnikatelské aktivity do zahraničí, propočty jsou ještě složitější.

Dohodli jste se s uchazečem o práci na odměně, která vyhovuje oběma stranám? Pozor! Nezapomeňte zvážit všechny související náklady, ať víte, na kolik vás zaměstnanec opravdu přijde. Vedle samotné mzdy myslete na různé daně, pojištění, příspěvky na důchodové pojištění, výkonnostní odměny, specifické benefity související se zvyklostmi dané země či odvětvím a mnohé další faktory.

Věděli jste například, že v Bosně a Hercegovině – Republice srbské neexistují příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení? A také, že v Rumunsku existuje speciální fond pro zdravotně postižené osoby? Do fondu přispívají všechny společnosti s 50 a více pracovníky, pokud aspoň 4 % z jejich zaměstnanců nejsou osoby se zdravotním postižením (poplatek se určuje dle počtu zaměstnanců a minimální mzdy stanovené platnou legislativou).

Výčet by mohl pokračovat, ale raději se podívejme, jak vypadají statistiky. Také my jsme byli zvědaví, jaké jsou skutečné náklady na zaměstnance v našem regionu, a sestavili jsme srovnání 21 zemí: Bosna a Hercegovina (Federace Bosny a Hercegoviny: BA-BIH a Republika srbská: BA-SRP), Bulharsko (BH), Černá Hora (ME), Česká republika (CZ), Estonsko, (EE), Chorvatsko (HR), Kypr (CY), Maďarsko (HU), Norsko (NO), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Řecko (GR), Severní Makedonie (MK), Slovensko (SK), Slovinsko (SI), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (GB), Srbsko (SR), Španělsko (ES), Turecko (TR) a Ukrajina (UA).

Pro zjednodušení výpočtů jsme použili náklady (mzda a ostatní daně) u běžného pracovního úvazku. Vycházeli jsme ze scénáře, kdy společnost vyplácí zaměstnanci čistou mzdu 1000 EUR (při zaměstnání na plný úvazek, bez výhod typu stravenky či dalších benefitů, bez daňových úlev na děti), a analyzovali jsme, jak se v uvedených zemích liší odvody na sociální a zdravotní pojištění, nebo daň z příjmů.

V přehledu níže naleznete, jak vysoké jsou tyto částky v EUR, jaké další srážky se v jednotlivých zemích uplatňují a jak vysoké jsou v dané situaci celkové náklady.


Celkové náklady společnosti na vyplacenou čistou mzdu ve výši 1000 EUR

(Celkové náklady v EUR a odpovídající procentní sazby nad částku 1000 EUR (netto))

Federace Bosny a Hercegoviny

€1754 
75%

%

Bosna a Hercegovina/Republika srbská

€1514
51%

%

Bulharsko

€1532.51
53%

%

Černá Hora

€1356
36%

%

Česká republika

€1621
62%

%

Estonsko*

€1529-1735
74%

%

Chorvatsko

€1667
67%

%

Kypr

€1290.28
29%

%

Norsko

€1700
70%

%

Polsko

€1676
68%

%

Portugalsko

€1699
70%

%

Rumunsko

€1747
75%

%

Řecko

€1559.01
56%

%

Severní Makedonie 

€1521
52%

%

Slovinsko

€1672
67%

%

Slovensko**

€1788
79%

%

Spojené království 

€1245.28
25%

%

Srbsko

€1630
63%

%

Španělsko***

€1491.67
49%

%

Turecko****

€1801
80%

%

Ukrajina

€1515.53
52%

%

Estonsko (EE)
Záleží na částce osvobozené od daně.

** Slovensko (SK)
Zaměstnanec uplatňuje tzv. nezdanitelnou položku.
V případě, že zaměstnanec tzv. nezdanitelnou položku neuplatňuje, činí celkové náklady 1927 EUR

*** Španělsko (ES)
Ukončí-li pracovní poměr zaměstnavatel, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši mzdy za 33 dnů za každý odpracovaný rok (nebo 2,75 dne za každý odpracovaný měsíc). V případě čisté mzdy 1000 EUR činí částka 107 EUR měsíčně. Je-li výpověď podána zaměstnancem, odstupné se nevyplácí.

**** Turecko (TR)
Měsíční průměr.


Daň z příjmů a další daně

(při čisté mzdě 1000 EUR)

Federace Bosny a Hercegoviny

Daň z příjmů–zaměstnanec
€78

%
Ostatní daně–zaměstnanec
€28

%

Daň komory zahraničního obchodu – 0,2 % z hrubé mzdy/minimálně 10 EUR; Invalidní daň – 0,5 % z hrubé mzdy; Ekologická daň – 0,5 % z čisté mzdy; Úrazová daň – 0,5 % z čisté mzdy.

Bosna a Hercegovina/Republika srbská

Daň z příjmů–zaměstnanec
€41

%
Ostatní daně–zaměstnanec
€4

%

Invalidní daň – 0,1 % z hrubé mzdy; Solidární daň – 0,25 % z čisté mzdy (sražena z čisté mzdy).

Bulharsko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€111

%

Černá Hora

Daň z příjmů–zaměstnanec
€66

%
Ostatní daně–zaměstnanec
€18

%

Daňová přirážka pro firmy – 15 % z daně (procento závisí na místní příslušnosti); Poplatek pro odborový svaz – 0,2 % z hrubé mzdy; Fond práce – 0,2 % z hrubé mzdy; Obchodní komora – 0,27 % z hrubé mzdy.

Česká republika

Daň z příjmů–zaměstnanec
€78

%

Po uplatnění slevy na poplatníka.

Estonsko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€250

%
Ostatní daně–zaměstnanec
€47

%

Pojištění pro případ nezaměstnanosti (1,6 %) 20,75 EUR; Penzijní fond (2 %) < 25,93 EUR (závisí na penzijním fondu zaměstnance).

Chorvatsko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€145

%
Ostatní daně–zaměstnanec
€22

%

Daňová přirážka: závisí na místě bydliště zaměstnance (daň se pohybuje od 0 % do 18 % podle velikosti obce, např. pro Záhřeb činí 18 %).

Kypr

Na čistý příjem < 19 500 EUR se nevztahuje žádná daň.

Norsko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€150

%

Polsko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€92

%
Ostatní daně–zaměstnanec
€191

%

Částka je včetně srážek: starobní důchodové pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění.

Portugalsko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€222

%

Rumunsko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€111

%

Řecko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€98

%

Ostatní daně: solidární příspěvek, který je na dva roky pozastaven.

Severní Makedonie

Daň z příjmů–zaměstnanec
€95

%

Slovinsko

Daň z příjmů–zaměstnanec 
€121

%

Slovensko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€145

%

Spojené království

N/A

Srbsko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€124

%

Španělsko

N/A

Turecko

Daň z příjmů–zaměstnanec
€294*

%
Ostatní daně–zaměstnanec
€9.5*

%

*Měsíční průměr.

Ukrajina 

Daň z příjmů–zaměstnanec 
€224

%
Ostatní daně–zaměstnanec
€19

%

Válečná daň ve výši 1,5 % z hrubé mzdy.


Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění a penzijní připojištění – společnost vs. zaměstnanec

(při čisté mzdě 1000 EUR)

Federace Bosny a Hercegoviny

Pojištění – zaměstnavatel
€164

%
Pojištění – zaměstnanec
€484

%

Bosna a Hercegovina/Republika srbská

Společnost nehradí žádné příspěvky.

Pojištění – zaměstnanec
€469

%

Bulharsko

Pojištění – zaměstnavatel
€244

%
Pojištění – zaměstnanec
€178

%

Černá Hora

Pojištění – zaměstnavatel
€76

%
Pojištění – zaměstnanec
€196

%

Česká republika

Pojištění – zaměstnavatel
€409

%
Pojištění – zaměstnanec
€133

%

Estonsko

Pojištění – zaměstnavatel
€437

%
Pojištění – zaměstnanec
€25

%

Sociální daň (33 %) < 427,90 EUR; Pojištění pro případ nezaměstnanosti (0,8 %) < 10,37 EUR.

Chorvatsko

Pojištění – zaměstnavatel
€195

%
Pojištění – zaměstnanec
€278

%

Kypr

Pojištění – zaměstnavatel
€167

%
Pojištění – zaměstnanec
€123

%

Norsko

Pojištění – zaměstnavatel
€260

%
Pojištění – zaměstnanec
€150

%

Polsko

Pojištění – zaměstnavatel 
€285

%
Pojištění – zaměstnanec
€299

%

191 EUR (celková částka starobního důchodového pojištění, důchodového a nemocenského pojištění) + 108 EUR (částka zdravotního pojištění (9 % výpočtového základu pro zdravotní pojištění)).

Portugalsko

Pojištění – zaměstnavatel 
€326

%
Pojištění – zaměstnanec
€151

%

Rumunsko

Pojištění – zaměstnavatel
€38

%
Pojištění – zaměstnanec
€598

%

 Zaměstnavatel platí daň z práce.

Řecko

Pojištění – zaměstnavatel
€284

%
Pojištění – zaměstnanec
€177

%

Severní Makedonie

Pojištění – zaměstnavatel
€426

%

Zaměstnanci neplatí žádné odvody.

Slovinsko

Pojištění – zaměstnavatel
€232

%
Pojištění – zaměstnanec
€318

%

Slovensko

Pojištění – zaměstnavatel
€466

%
Pojištění – zaměstnanec
€177

%

Spojené království

Pojištění – zaměstnavatel 
€17

%
Pojištění – zaměstnanec
€28

%

Srbsko

Pojištění – zaměstnavatel
€227

%
Pojištění – zaměstnanec
€279

%

Španělsko

Pojištění – zaměstnavatel 
€325

%

Turecko

Pojištění – zaměstnavatel 
€345*

%
Pojištění – zaměstnanec
€223*

%

*Měsíční průměr

Ukrajina

Pojištění – zaměstnavatel 
€273

%

Zaměstnanci neplatí žádné odvody.


Jiné srážky

(při čisté mzdě 1000 EUR)

Další srážky se vztahují pouze na některé země:

 • Kypr (CY) – Fond soudržnosti, Fond pro nadbytečnost a Fond průmyslového vzdělávání – vše je zahrnuto v odvodech zaměstnavatele. Na některé zaměstnavatele se může vztahovat také Fond dovolené.
 • Norsko (NO) – Standardní minimální srážka, úroky z úvěrů.
 • Polsko (PO) – 55 EUR – Náklady na příjmy, 57,50 EUR – Úleva pro střední třídu (od 1. července 2022 byla úleva pro střední třídu zrušena s ohledem na snížení sazby daně z příjmů fyzických osob ze 17 % na 12 %).
 • Rumunsko (RO) – Do Fondu zdravotně postižených osob přispívají společnosti s alespoň 50 zaměstnanci, které nezaměstnávají nejméně 4 % zdravotně postižených osob z celkového počtu zaměstnanců (poplatek se stanoví podle počtu zaměstnanců a minimální mzdy stanovené platnými právními předpisy).
 • Ukrajina (UA) – Válečná daň je podle legislativy stále považována za přechodnou, v současnosti však nejsou žádné informace, kdy bude zrušena.

Spočítejte si mzdy svých zaměstnanců

Zajímá vás mzdová tématika? S našimi kalkulačkami si můžete jednoduše a rychle spočítat čistý příjem zaměstnanců hned v několika zemích – připravili jsme pro vás mzdovou kalkulačku pro Českou republikuMaďarskoPolskoRumunsko a Slovensko.

Poznámky

 • všechny částky byly pro zjednodušení zaokrouhleny,
 • odhady byly zpracovány v květnu 2022.
Mailchimp - subscribe form sidebar

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.

V nabídce našich služeb najdete:

 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
pencilmap-markercrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram