Due diligence a transakční poradenství

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství při projektech nákupu a prodeje společností, podnikových restrukturalizacích a nejrůznějších druzích obdobných transakcí. Naší výhodou je unikátní spojení finanční, právní, daňové a účetní expertízy pod jednou střechou, které nám umožňuje spolehlivě identifikovat všechna potenciální rizika a navrhnout optimální strukturaci plánované transakce.

Poradenství ve fázi plánování transakce

Pomůžeme vám s celým procesem navrhované transakce. Naše služby zahrnují zejména poradenství při akvizicích, prodejích a restrukturalizacích skupiny. V rámci poskytovaných služeb připravíme informační memorandum pro potenciální kupující, identifikujeme potenciální rizika a navrhneme proces realizace transakce (v případě potřeby ve více variantách). Poté připravíme „step-plán“ pro implementaci transakce.

Příprava dokumentace a procesů při prodeji společnosti

Jsme schopni vám zajistit přípravu prodejní dokumentace a informací pro potenciálního kupujícího. Zorganizujeme prodejní proces, připravíme podklady pro „data room“ a zajistíme jeho fungování. Součástí našich služeb může být také doporučení rozmezí pro stanovení prodejní ceny. Celý prodejní proces jsme schopni zabezpečit z projektového, finančního i právního hlediska.

Finanční, právní a daňová due diligence

Při provádění finanční due diligence zajistíme, abyste získali objektivní pohled na ekonomický stav cílového podniku a porozuměli finančním ukazatelům cílových společností. Dále odhadneme budoucí vývoj cílových společností z finančního hlediska.

V rámci právní due diligence identifikujeme potenciální a existující právní vady, které by mohly bránit či komplikovat transakci. Pomůžeme vám s přípravou a revizí klíčové smluvní dokumentace či zajistíme příslušné registrace práv duševního a průmyslového vlastnictví.

Během daňové due diligence se zaměříme na plnění minulých daňových povinností cílových společností včetně identifikace a odhadu případných daňových rizik. Dále zkalkulujeme odhad budoucí daňové povinnosti po realizaci transakce.

Rozsah prací finanční, právní a due diligence vždy přizpůsobíme vaším specifickým požadavkům a konkrétní situaci cílového podniku.

Právní a daňová realizace transakce

Jsme schopni plně realizovat transakci z právního i daňového hlediska. Připravujeme prodejní dokumentaci, asistujeme při jednání o ceně a dalších podmínkách transakce a kompletně zajišťujeme veškeré typy fúzí a reorganizací po právní i daňové stránce.

Post-transakční služby

Po realizaci transakce je nezbytné začlenit novou investici do stávající skupiny. Zde je potřeba zohlednit nad rámec obchodního hlediska i hlediska finanční, daňová a právní.
V rámci post-transakčních služeb provádíme plánování a realizaci vnitropodnikových restrukturalizací. Jsme dále připraveni prodiskutovat s vámi vhodné způsoby úvodního financování pořízené společnosti a plánovanou repatriaci zisků, a také zajistit průběžné daňové a právní poradenství.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram