Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Příspěvek na stravování v roce 2024

4. ledna 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) nestanovuje zaměstnavateli povinnost přispívat zaměstnanci na stravování, ale pouze povinnost poskytnout přestávku na jídlo a oddech, a to nejpozději po 6 hodinách výkonu práce. Zaměstnavatel proto může svým zaměstnancům poskytovat příspěvek na stravování v jakékoliv výši.

Dle zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) je od daně osvobozen příspěvek na stravování na straně zaměstnance do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Vyhláška č. 398/2023 Sb. pak stanovuje letošní sazbu stravného pro nepodnikatelskou sféru pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hodin ve v horní výši 166 Kč. Na straně zaměstnance je tak příspěvek na stravování osvobozen od daně a pojistného do výše 116,20 Kč. (Podrobně se o cestovních náhradách při pracovních cestách dočtete v samostatném článku.)

Od roku 2024 se v důsledku konsolidačního balíčku dále sjednocují podmínky pro osvobození příspěvku zaměstnavatele pro všechny tři formy stravování zaměstnanců – tedy stravenkový paušál, stravenky nebo možnost navštěvovat vlastní stravovací zařízení. Aby byl příspěvek osvobozen od daně u zaměstnance, musí být splněny následující podmínky:

  • odpracování alespoň 3 hodin během směny,
  • během směny nesmí vzniknout nárok na stravné,
  • výše příspěvku je do 70 % horního limitu stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hodin, tj. 70 % ze 166 Kč (116,20 Kč).

Zaměstnancům, kteří pracují déle než 11 hodin, je možné poskytnout příspěvek ve dvojnásobné výši.

Pro daňovou uznatelnost na straně zaměstnavatele je nutné nárok zakotvit v interní směrnici, kolektivní smlouvě či pracovní smlouvě.

Příklad:

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenku ve výši 200 Kč.

  2023 2024
Osvobozený příjem 200 Kč 116,20 Kč
Zdanitelný příjem 0 Kč 83,80 Kč
Nedaňový náklad zaměstnavatele 110 Kč 0 Kč
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram