Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pojistné osob zaměstnaných na DPP od roku 2024

5. září 2023

V rámci konsolidačního balíčku by mělo dojít ke změně podmínek účasti na nemocenském pojištění u osob činných na základě dohod o provedení práce (DPP). Konsolidační balíček prošel již 1. čtením a další projednávání je naplánováno na 5. 9. 2023. Pokud vládní návrh projde, bude platný od roku 2024.

Stáhnout článek jako PDF

Stará a nová pravidla

V současné době platí, že do částky příjmu ve výši 10 000 Kč neodvádí zaměstnanec pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. A to bez ohledu na počet uzavřených dohod o provedení práce v kalendářním měsíci. Účast na nemocenském pojištění vzniká až při překročení hranice 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele.

Nově bude hranice pro účast na nemocenském pojištění stanovena dle průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Dohody jak od jednoho zaměstnavatele, tak i od dalších by se měly sčítat. Při překročení následujících limitů bude zaměstnanci odvedeno pojistné:

  1. V případě příjmu z DPP od jednoho zaměstnavatele bude hranice pro odvod pojistného 25 % průměrné mzdy, tj. 10 000 Kč (dle průměrné mzdy platné pro 2023). Podle stávající úpravy vzniká povinnost odvodů až při překročení tohoto limitu. Avšak podle nově navržené úpravy bude rozhodující dosažení této hranice.
  2. V případě příjmu z DPP od více zaměstnavatelů bude hranice pro odvod pojistného 40 % průměrné mzdy, tj. 16 000 Kč (dle průměrné mzdy platné pro 2023).

Povinnost vést evidenci

Návrh přináší nově i povinnost evidence dohod o provedení práce. Zaměstnavatelé budou povinni oznamovat nástup zaměstnanců zaměstnaných na základě DPP, vést jejich evidenci a měsíčně hlásit ČSSZ výši odměny každého zaměstnance na DPP prostřednictvím předepsaného tiskopisu.

V případě, že má zaměstnanec více zaměstnavatelů, je povinen tuto skutečnost oznámit všem zaměstnavatelům. Jestliže tuto povinnost nesplní ani na výzvu zaměstnavatele, může se stát plátcem pojistného na základě rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení. Ta v rozhodnutí stanoví výši pojistného za období, za které má být pojistné odvedeno, a platební údaje.

Dle důvodové zprávy k návrhu vypočte ČSSZ u zaměstnance, který vykonává činnost na základě DPP u více zaměstnavatelů, součet příjmů ze všech vykonávaných DPP za každý měsíc. Pokud úhrn příjmu dosáhne limitu či je vyšší, musí oznámit tuto skutečnost všem zaměstnavatelům. Zaměstnavatelé budou muset podat nové hlášení za zaměstnance, u nichž vznikla účast na pojištění dodatečně, a vypočítat pojistné, které jsou povinni odvést.

Shrnutí změn přehledně v tabulce:

Limit 2023 2024
10 000 Kč / DPP
Dle aktuální průměrné mzdy
a počtu DPP

Hrubá mzda 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Prohlášení poplatníka NE ANO NE ANO
Sociální pojištění 0 0 710 Kč 710 Kč
Zdravotní pojištění 0 0 450 Kč 450 Kč
Daň z příjmů 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč
Sleva na poplatníka 0 2 570 Kč 0 2 570 Kč
Čistý příjem 8 500 Kč 10 000 Kč 7 340 Kč 8 840 Kč
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram