Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela 2024: Kurzové rozdíly a změny ve zdanění

19. prosince 2023

Vládní konsolidační balíček 2024 zavádí v oblasti zdanění mnoho změn. Jednou z nich, která ovlivní výpočet daně z příjmů právnických osob, je možnost vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů ze zdanění.

Návrh novely zákona umožňuje poplatníkům vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně v období jejich vzniku a následně je zahrnout do základu daně až v období, kdy je kurzový rozdíl realizován.

Zatímco realizované kurzové rozdíly vznikají při úhradě závazků a pohledávek, nerealizované kurzové rozdíly vznikají přeceněním cizoměnových pohledávek a závazků k rozvahovému dni. Protože jsou kurzové rozdíly účtovány výsledkově, ovlivňují základ daně a výpočet daňové povinnosti.

Režim vylučování kurzových rozdílů

Poplatník přihlášený do režimu vylučování kurzových rozdílů bude moci vylučovat ze základu daně všechny nerealizované kurzové rozdíly související s veškerými aktivy a všemi závazky. Dodanění nerealizovaných kurzových rozdílů se provede až v účetním období, kdy dojde k úhradě závazku či pohledávky, a tedy realizaci kurzového rozdílu. Pokud dojde k ukončení tohoto režimu, veškeré vyloučené kurzové rozdíly jsou dodaněny bez ohledu na to, zda byly či nebyly realizovány.

Do režimu vylučování kurzových rozdílů se mohou přihlásit poplatníci, kteří:

  • jsou účetní jednotkou, která neúčtuje v soustavě jednoduchého účetnictví,
  • nejsou dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • nejsou v likvidaci a
  • podají správci daně oznámení o vstupu do režimu vylučování kurzových rozdílů.

Oznámení o vstupu do režimu vylučování kurzových rozdílů má poplatník možnost podat správci daně do tří měsíců od prvního dne rozhodného zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Ukončit režim vylučování kurzových rozdílů lze:

  • dobrovolně (poplatník přestává být účasten tohoto režimu uplynutím druhého zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém oznámí správci daně jeho vystoupení),
  • ze zákona (např. vstupem do likvidace, zánikem či úpadkem).

Přínos využití tohoto režimu je tedy na zvážení každého poplatníka. Vzhledem k vývoji směnných kurzů může vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů základ daně jak snižovat, tak i zvyšovat.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram