Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů

30. srpna 2023

V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednáván vládní návrh zákona, tzv. „konsolidační balíček“. Tato norma se dotkne celé řady právních předpisů, mimo jiné zásadně mění i zákon o daních z příjmů. Jednou z důležitých změn má být omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů.

Úvodem je důležité uvést, že tzv. časový test zůstává zachován. To znamená, že pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne 3 roky u cenných papírů a 5 let u podílů, je možné nadále uplatnit ustanovení týkající se osvobození.

Nová pravidla

Nově však bude platit, že přesáhne-li úhrn osvobozených příjmů z prodeje podílů a osvobozených příjmů z prodeje cenných papírů ve zdaňovacím období 40 000 000 Kč, není tento příjem osvobozen v poměrné části vypočítané podle podílu části úhrnu těchto příjmů převyšující 40 000 000 Kč a celkového úhrnu těchto příjmů. Zjednodušeně řečeno, jestliže bude mít poplatník příjmy z prodeje cenných papírů a podílů přesahující 40 000 000 Kč, nebude příjem nad tuto částku osvobozen.

K části příjmů z prodeje cenných papírů a podílů, která není osvobozena, lze uplatnit jako výdaj pouze poměrnou část nabývací, resp. pořizovací ceny, která připadá na neosvobozenou část.

Ošetření dříve nabytých cenných papírů a podílů

Návrh zákona se pokouší vypořádat i s případnou retroaktivitou omezení osvobození u dříve nabytých cenných papírů a podílů. Pokud byl cenný papír nebo podíl nabyt poplatníkem do 31. prosince 2023, je možné uplatnit jako související výdaj tržní hodnotu určenou podle zákona upravujícího oceňování majetku stanovenou k 31. prosinci 2023 včetně souvisejících výdajů (např. poplatky za obchodování na trhu s cennými papíry). To by ve svém důsledku mělo vést k tomu, že se zdaní pouze nárůst hodnoty cenných papírů a podílů od 1. ledna 2024.

Tento postup lze však využít jen v případě, kdy poplatník splní „časový test“. Pokud dojde k neosvobozenému prodeji cenných papírů a podílů, jako související výdaj bude možné uplatnit původní nabývací cenu, nikoliv tržní hodnotu cenného papíru a podílu k 31. prosinci 2023, jak je uvedeno výše.

Závěrem

V návrhu nejsou řešeny speciální případy, jak např. postupovat v případě fúzí, odštěpení, vkladů apod.

Stojí za to také zmínit, že snaha omezit osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů se v minulosti již několikrát objevila. Tentokrát však lze soudit, že ke schválení změn pravděpodobně dojde.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram