Ekonomické a finanční poradenství

Poskytujeme služby ekonomického a finančního poradenství uzpůsobené na míru. Díky spolupráci s kolegy z právního a daňového oddělení jsme schopni poskytnout komplexní poradenství dle individuálních potřeb klienta. Naším cílem je hledání praktických řešení pro klienta z hlediska optimálního nastavení finančních toků, celkového ekonomického konceptu ve vztahu k vykonávané činnosti, daňové optimalizace, včetně právního zastřešení celé transakce. Naší výhodou je silné zázemí konzultantů, kteří jsou současně daňovými poradci, absolventy ACCA programu a dále odborníky na finanční analýzy.

Zapojení manažerů do vlastnické struktury

Nástupnictví, případně zvýšení motivace manažerů na fungování společnosti, je téma, se kterým se v poslední době setkáváme čím dále častěji. Máme proto v této oblasti rozsáhlé zkušenosti, díky nimž můžeme nabídnout komplexní službu na míru, od nastavení programu přes vyčíslení hodnoty převáděného podílu a kalkulace optimální výše podílů pro manažera, přes zhodnocení finančních dopadů na společnost a manažera (zejména schopnost splácení podílu) až po vlastní právní realizaci. Samozřejmostí je posouzení či vyčíslení daňových dopadů a zohlednění faktoru motivace.

Vytvoření či restrukturalizace holdingu

Pomáháme klientům s restrukturalizací společností ve skupině a také s vytvořením holdingu. Naše služby spočívají ve zhodnocení stávajícího stavu a navržení optimálního řešení z hlediska nejlepšího uspořádání pro vlastníka, daňově výhodné distribuce podílů na zisku, návrhu financování jednotlivých společností a jejich vzájemných vztahů z ekonomického, finančního a daňového hlediska. Máme zkušenosti s vytvářením holdingu jak v ČR a na Slovensku, tak v zahraničí. Jsme schopni zajistit doprovodné služby spočívající ve vedení účetnictví pro holdingové společnosti, konsolidaci účetních výkazů skupiny či přípravě dokumentace k převodním cenám pro vnitroskupinové transakce.

Optimalizace finančních toků

Připravíme pro vás analýzu stávajících finančních toků ve skupině (fakturace služeb, poskytování zápůjček) a navrhneme úpravu vedoucí k optimalizaci z hlediska finančního, ekonomického i daňového. Posoudíme stávající strukturu skupiny podniků a vyhodnotíme dopady výplaty dividend – finanční i daňové. Provedeme finanční analýzu klíčových ukazatelů a navrhneme nejlepší řešení, jak výplatu dividend prakticky provést. Budete-li si přát, zajistíme vám související právní dokumentaci a zajistíme praktickou realizaci řešení. Součástí může být rovněž odhad a kalkulace dopadů budoucích finančních toků a restrukturalizace skupiny / vytvoření holdingu.

Právní a daňová realizace transakce

Jsme schopni plně realizovat transakci z právního i daňového hlediska. Připravujeme prodejní dokumentaci, asistujeme při jednání o ceně a dalších podmínkách transakce a kompletně zajišťujeme veškeré typy fúzí a reorganizací po právní i daňové stránce.

Oceňování aktiv i podniku

Pomůžeme vám s oceněním vaší společnosti/aktiva, ať pro účely jejich převodu či posouzení zhodnocení v čase, nebo odhadu budoucí hodnoty. Navrhneme ocenění části podílu, pokud se rozhodnete zahrnout do vlastnické struktury klíčové manažery. Jako součást finanční due diligence posoudíme hodnotu společnosti při plánované akvizici. Oceňování aktiv/podniku je prováděno bez znalecké doložky.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram