Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Průměrná mzda a dopad konsolidačního balíčku na zálohy OSVČ

9. ledna 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Dle Nařízení vlády č. 286/2023 Sb. průměrná mzda pro rok 2024 činí 43 967 Kč. Na co má v odvodech podnikatelů výše průměrné mzdy vliv?

Od této částky se odvíjejí např. minimální zálohy pro OSVČ, maximální výše paušální zálohy pro OSVČ, vyměřovací základ na sociální pojištění, hranice pro zdanění 23% sazbou daně a další. Na zdanění OSVČ má dopad také konsolidační balíček.

Stáhnout článek jako pdf

Od roku 2024 platí následující:

  • Minimální roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění je zvýšen z dosavadních 50 % na 55 % základu daně.

Např. v případě, že OSVČ za rok 2023 obdržela celkové příjmy ve výši 500 000 Kč a uplatňuje si 60% paušální výdaje, bude základ daně 200 000 Kč. Minimální roční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění činí 110 000 Kč a minimální měsíční 9 167 Kč. Jelikož jsou tyto částky nižší než částky stanovené, bude OSVČ hradit pojistné ze stanoveného minimálního vyměřovacího základu.

  • Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost se postupně zvýší z dosavadních 25 % průměrné mzdy na 40 % (30 % v roce 2024, 35 % v roce 2025 a od roku 2026 na 40 %).
  2023 2024 2025 2026
Minimální vyměřovací základ 25 % 30 % 35 % 40 %
Vyměřovací základ 50 % 55 % 55 % 55 %
  • Pro OSVČ, která nově zahajuje hlavní výdělečnou činnost a tuto činnost v uplynulých 20 kalendářních letech nevykonávala, je měsíční vyměřovací základ 25 % průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok, a to po dobu prvních 3 let od zahájení podnikání (jedná se o podporu začínajících podnikatelů).
  • Měsíční vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost byl zvýšen z 10 % na 11 % průměrné mzdy.
  • Dále dochází ke změně v povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v nové minimální výši již od 1. ledna daného kalendářního roku. Tj. pokud podnikatel platí minimální zálohy, bude je muset změnit již u platby zálohy v lednu 2024 a ne až po podání přehledu, jak tomu bylo dosud.
  Výše zálohy
OSVČ (HČ) – min. zálohy 3 852 Kč
Vyměřovací základ 3 210 Kč
OSVČ (HČ) – ostatní neplatící min. zálohy podle přehledu za rok 2023

U sociálního pojištění je maximálním vyměřovacím základem částka ve výši 48násobku průměrné mzdy. V roce 2024 se tedy zvyšuje na 2 110 416 Kč (48 x 46 967). Minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ se pak zvyšují na částku 3 852 Kč (29,2 % x 13 191) pro hlavní činnost a 1 413 Kč (29,2 % x 4 837) pro činnost vedlejší.

U začínajících OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost jsou minimální zálohy na sociální pojištění ve výši 3 210 Kč. Zálohy na sociální pojištění jsou splatné do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Tj. za leden 2024 je záloha ve výši 3 852 Kč splatná do 31. ledna 2024.

V případě zdravotního pojištění činí minimální zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2024 2 968 Kč. Záloha na zdravotní pojištění je splatná za daný měsíc do 8. dne měsíce následujícího, tj. za leden 2024 je záloha ve výši 2 968 Kč splatná do 8. února 2024.

  2023 2024
 Průměrná mzda 40 324 Kč 43 967 Kč
 Max. vyměřovací základ 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč
 Min. měsíční vyměřovací základ (HČ) 10 081 Kč 10 992 Kč (pro začínající OSVČ)

13 191 Kč (pro ostatní OSVČ)

 Min. měsíční vyměřovací základ (VČ)
4 033 Kč 4 837 Kč
 Min. roční vyměřovací základ (HČ) 120 972 Kč 131 904 Kč (pro začínající OSVČ)

158 292 Kč (pro ostatní OSVČ)

 Min. roční vyměřovací základ (VČ) 48 396 Kč 58 044 Kč
 Min. měsíční záloha na důchodové pojištění pro OSVČ (HČ) 2 944 Kč 3 210 Kč (pro začínající OSVČ)

3 852 Kč (pro ostatní OSVČ)

 Min. měsíční záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ (HČ) 2 722 Kč 2 968 Kč
 Min. měsíční záloha na důchodové pojištění pro OSVČ (VČ) 1 178 Kč 1 413 Kč

O minimální, průměrné a zaručené mzdě pro rok 2024 se podrobně dočtete v samostatném článku. V případě dotazů či nejasností se na nás obraťte, rádi vám budeme nápomocni.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram