IFRS poradenství

Zpracování IFRS závěrky již nikdy nebude představovat problém. Naši specialisté vám zajistí sestavení kompletní IFRS závěrky, konsolidované IFRS závěrky či reportingu. Mezi další nabízené služby patří také převodové můstky mezi českým účetnictvím a IFRS.

Kromě výše uvedených služeb nabízíme také IFRS poradenství, především pak poradenství v rámci implementace nových standardů či nastavení procesů ve vaší společnosti.

IFRS závěrka

Poskytneme vám kompletní služby při sestavování závěrky (řádné, mezitímní či konsolidované) podle mezinárodních účetních standardů. Samozřejmostí je příprava souvisejících dokumentů odpovídajících zákonným požadavkům.

IFRS reporting

Je pro vás sestavení reportingu dle IFRS standardů úkolem, který byste raději svěřili do rukou odborníků? Potom jste na správném místě. Pro účely měsíčního, kvartálního či ročního reportingu vám zajistíme vytvoření reportingového balíčku podle IFRS standardů.

Převod účetnictví z Českých účetních standardů na IFRS

Pokud si nejste jisti, jak správně převést účetnictví vedené podle českých účetních standardů na IFRS, jsme vám rádi k dispozici. Naše společnost disponuje specialisty, kteří vám s touto problematikou pomohou a zajistí převod vámi poskytnutých účetních dat vedených podle CAS na data, jež budou v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS.

Implementace nových IFRS standardů

Naše služby zahrnují také poradenství v rámci implementace nových IFRS standardů do vašeho účetnictví. Uvedené služby zahrnují mimo jiné také hodnocení dopadů změn vyplývajících z implementace nových standardů, např. pro účely auditované účetní závěrky.

Manažerský reporting dle IFRS

Ať již implementujete nový účetní systém nebo máte v plánu „pouze“ zefektivnit stávající procesy a zlepšit vaše výstupy, můžeme vám být nápomocni s:

  • nastavením výkaznictví pro mateřskou společnost z důvodu rozdílů mezi IFRS a CAS,
  • poradenstvím při implementaci nového účetního systému a nastavením reportingu,
  • sestavením účetní osnovy, účetních zásad,
  • pravidelnou přípravou specifického manažerského reportingu podle IFRS nebo jiných účetních standardů dle instrukcí klienta.

Kdy máte povinnost přejít na IFRS?

Pokud splňujete jedno z níže uvedených kritérií, je zapotřebí, abyste pro účely sestavení účetní závěrky použili mezinárodní účetní standardy.

  • Jste emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu.
  • Jste součástí konsolidačního celku, jež připravuje konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS.

Zvažujete-li, že své cenné papíry budete kótovat na burze cenných papírů, doporučujeme včasný přechod na IFRS. Implementaci IFRS vám rád zajistí náš tým zkušených odborníků.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram