Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Jaké jsou nové podmínky k přeshraničnímu výkonu práce?

28. srpna 2023

Evropská komise představila Rámcovou dohodu, která umožňuje pracovat z domova ze zahraničí ve větším rozsahu, aniž by se zaměstnavatel musel registrovat a odvádět pojistné v zahraničí. Tato dohoda je účinná od 1. 7. 2023 a reaguje na nárůst zaměstnanců pracujících pro zaměstnavatele na dálku.

Stáhnout článek jako PDF

Dle základních koordinačních pravidel platných v rámci Evropské unie podléhá zaměstnaná osoba právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění toho členského státu, na jehož území vykonává svou pracovní činnost. V případě, že zaměstnanec vykonává souběžně zaměstnanecké aktivity v zemi bydliště i v zahraničí, zůstane pojištěn v systému pojištění v zemi bydliště, pokud je splněna aspoň jedna z následujících podmínek:

  • zaměstnanec vykonává alespoň 25 % svých pracovních aktivit na území země bydliště z pohledu času a/nebo
  • alespoň 25 % z pohledu odměny.

Nová Rámcová dohoda umožňuje udělovat výjimky z těchto základních pravidel. Zaměstnanci, kteří pracují pro zahraničního zaměstnavatele na dálku z domova, mohou díky této dohodě požádat o příslušnost k systému pojištění státu zaměstnavatele. Zaměstnanci mohou nově bez nutnosti změny příslušnosti vykonávat práci v zahraničí až v rozsahu 50 % pracovní doby. Podle základních koordinačních pravidel by byli jinak pojištěni ve státě svého bydliště.

Podmínky

Aby mohla být dohoda aplikována, musí být splněny následující podmínky:

  1. Výkon práce ve státě bydliště je odlišný od státu, ve kterém se nachází zaměstnavatel.
  2. Pomocí informačních technologií vykonává zaměstnanec stejný typ práce, jakou vykonává u zaměstnavatele.
  3. Práce na dálku ve státě bydliště je vykonávána v rozsahu 25 % až 50 % pracovní doby.
  4. Zaměstnanec nevykonává práci v jiném státě než zemi bydliště a v zemi, kde se nachází zaměstnavatel.
  5. Zaměstnanec má pouze jednoho zaměstnavatele nebo případně více zaměstnavatelů se sídlem v jednom členském státě EU.
  6. Pro uplatnění Rámcové dohody musí zaměstnanec a zaměstnavatel požádat o výjimku dle Rámcové dohody.
  7. Stát bydliště i stát sídla zaměstnavatele podepsaly Rámcovou dohodu.

Kdy nelze uplatnit Rámcovou dohodu

Rámcová dohoda se nevztahuje na zaměstnance, kteří vykonávají činnost ve státě bydliště prezenčně z pobočky svého zaměstnavatele nebo navštěvují klienty. Dále ji nelze uplatnit v případě, kdy se jedná o OSVČ či zaměstnance, jenž vykonává jakékoli další zaměstnaní pro zaměstnavatele se sídlem v jiném členském státě.

Postup při uplatnění Rámcové dohody

Žádost o výjimku podle Rámcové dohody musí zaměstnanec a zaměstnavatel podat u příslušné instituce sociálního pojištění státu, jehož právním předpisům si zaměstnanec přeje podléhat, tj. ve státě zaměstnavatele. Příslušná instituce vystaví poté formulář A1 až na dobu 3 let s možností prodloužení. O výjimku lze žádat i zpětně k 1. 7. 2023 za podmínky, že během tohoto období byly příspěvky hrazeny ve státě zaměstnavatele. Pro žádosti podané od 1. 7. 2024 platí, že je možné podat žádost maximálně 3 měsíce zpětně.

Příklad

Zaměstnanec s bydlištěm na Slovensku pracuje na dálku pro českého zaměstnavatele v rozsahu 40 % pracovní doby ze Slovenska a 60 % v České republice.

Dle základních koordinačních pravidel by podléhal slovenskému systému pojištění. Pokud by však chtěl podléhat českému systému pojištění, musí požádat o výjimku dle Rámcové dohody.

Potřebujete poradit s agendou mezinárodního vysílání? Rádi vám pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram