Konsolidace

V roce 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví, jež značně snížila limity stanovující povinnost sestavení konsolidované účetní závěrky. Důsledkem této legislativní změny je nárůst počtu subjektů povinných konsolidovanou účetní závěrku sestavovat.

Pokud tedy společnost splňuje kritéria daná zákonem, měla by před vlastním započetím konsolidace podniknout několik kroků:

  • Vymezit konsolidační celek, tzn. vymezit, kdo je povinen konsolidovanou účetní závěrku sestavit a kdo je povinen se sestavení konsolidované účetní závěrky podrobit.
  • Rozhodnout, zda bude konsolidovaná účetní závěrka sestavena v souladu s českými účetními standardy nebo IFRS.
  • Stanovit a vyhlásit konsolidační pravidla (sjednocení a odsouhlasení účetních politik v rámci celého konsolidačního celku).
  • Vypočítat konsolidační rozdíl (resp. goodwill) ke dni akvizice podílu.
  • Identifikovat vnitroskupinové transakce.
  • Povinnou součástí konsolidované účetní závěrky jsou informace o srovnatelném účetním období. Jedná-li se o první sestavení konsolidované závěrky, bude nezbytné zahrnout i konsolidovaná data k 1. 1. předcházejícího roku.

Jak vám Accace může s konsolidací pomoci?

V Accace máme s konsolidacemi mnohaleté zkušenosti a rádi vám nabídneme veškeré služby související s přípravou konsolidované účetní závěrky. Pomůžeme vám zejména při:

  • Analýze struktury skupiny a stanovení plánu konsolidace.
  • Přípravě konsolidačních směrnic.
  • Sestavení konsolidované účetní závěrky dle IFRS nebo CAS.
  • Přípravě specifických reportingových balíčků při konsolidaci zahraničních společností.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram