Zpět na novinky
E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Dlouhodobý investiční produkt – alternativa k penzijnímu a životnímu pojištění

4. září 2023

V rámci novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu navrhuje vláda od roku 2024 zavést nový produkt spoření na stáří – dlouhodobý investiční produkt („DIP“), který bude motivovat občany k investování. Podobně jako u doplňkového penzijního spoření, penzijního pojištění, penzijního připojištění a soukromého životního pojištění má tento finanční nástroj pomoci se zajištěním na stáří.

Stáhnout článek jako PDF

Co je dlouhodobý investiční produkt?

Dle Ministerstva financí jde o již existující finanční produkty, které umožní vytvořit úspory na stáří. Jedná se o veřejně obchodované finanční produkty jako jsou akcie, EFT, korporátní a státní dluhopisy, podílové fondy apod. Kromě potenciálního zhodnocení bude možné získat daňové úlevy či příspěvek od zaměstnavatele. Půjde tak o alternativu k penzijnímu a životnímu pojištění.

Na základě licence České národní banky mohou dlouhodobý investiční produkt nabízet jen banky, spořitelní úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, samosprávné investiční fondy a zahraniční osoby s obdobnou činností.

Jaké budou podmínky?

Poplatníci si budou moci odečíst ze základu daně příspěvky na dlouhodobý investiční produkt až do výše 48 000 Kč za rok. Daňová úspora činí v takovém případě 7 200 Kč za rok. Tento limit se však vztahuje na všechny produkty zajištění na stáří (včetně životního a penzijního pojištění). Oproti penzijnímu pojištění lze uplatnit veškeré příspěvky, a nikoli pouze část nad 1 000 Kč.

Na dlouhodobý investiční produkt mohou přispívat i zaměstnavatelé. Podobně jako u penzijního a životního pojištění bude příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně na straně zaměstnance až do výše 50 000 Kč ročně. Tato hranice opět platí pro všechny produkty zajištění na stáří. Na straně zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad, pokud je poskytování takového příspěvku ukotveno v interní směrnici či kolektivní smlouvě.

Výnosy z úplatného převodu nástrojů v rámci dlouhodobého investičního produktu budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Nebude tak nutné dodržovat časový nebo hodnotový test. Dividendy z těchto nástrojů rovněž nebudou podléhat zdanění.

Oproti penzijnímu pojištění se ale na dlouhodobý investiční produkt nebude vztahovat státní příspěvek. Podobně jako u penzijního a životní pojištění bude platit podmínka, že dlouhodobý investiční produkt musí být sjednán na dobu trvající minimálně 120 měsíců a lze ho vypovědět nejdříve v kalendářním roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let. Pokud by tyto podmínky poplatník nedodržel a vybral by peníze dříve, musel by zpětně dodanit veškeré uplatněné zvýhodnění.

Produkt Min. příspěvek Max. odečet ze základu daně Měsíční příspěvek pro max. daňové úspory Max. daňová úspora
Dlouhodobý investiční produkt Od 1 Kč Až 48 000 Kč ročně 4 000 Kč 7 200 Kč ročně
Penzijní pojištění Od 1 700 Kč* Až 48 000 Kč ročně (pouze příspěvky nad 1 700 Kč) 5 700 Kč 7 200 Kč ročně

*Kromě zavedení dlouhodobého investičního produktu se chystá také úprava podmínek uplatnění penzijního pojištění. Státní příspěvek v maximální výši 340 Kč obdrží jen ti, kdo bude přispívat alespoň 1 700 Kč měsíčně.

Návrh je aktuálně projednáván v Poslanecké sněmovně. Další vývoj budeme nadále sledovat.

E-commerce v České republice
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram