Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Jak se (ne)stát odpovědným za porušení autorských práv

18. září 2023

Ačkoliv tomu mnozí z nás nevěnují pozornost, s autorským právem se v dnešní době setkává prakticky každý. Pro podnikatele to platí téměř bez výjimky. Autorské právo představuje součást práv k duševnímu vlastnictví se specifickým předmětem ochrany, kterým je autorské dílo. Grafické prvky, webové stránky, design produktu, slogany, fotografie či videa – to vše a mnoho dalšího totiž může být autorským dílem. A jako takové požívat právní ochrany před jeho zneužitím. Zákon chrání vaši vynaloženou práci a investované peníze. Chráněná jsou navíc nejen díla dokončená, ale také jejich jednotlivé fáze a části.

Stáhnout článek jako PDF

Použití autorských děl

Pokud při svém podnikání užíváte vlastních děl, určitě si nepřejete, aby vaše autorské výtvory někdo množil. Používáte-li díla cizí, měli byste se mít na pozoru a pečlivě zvažovat, zda nemůžete porušit autorská práva někoho jiného. Možné následky porušení autorských práv vám ukážeme prostřednictvím reálného případu, který se stal u jednoho z našich klientů.

Pan Petr se rozhodl zrealizovat svůj unikátní záměr a vytvořil internetový portál, který sloužil k propagaci aktivit firem, spolků a organizací působících na území města. Tento portál mimo jiné shromažďoval relevantní informace a zprávy týkající se daného města. A to pomocí internetových robotů, kteří navštěvují jiné internetové adresy a vyhodnocují relevanci zde uveřejněných článků a zpráv. Ty informace, které robot vyhodnotil jako zajímavé, pak zveřejnil na portálu pana Petra.

Upozornění na porušení autorských práv

Po letech provozu portálu pan Petr obdržel dopis z německé právní kanceláře, ve kterém jej advokát této kanceláře nařkl z porušení autorských práv jejich klienta. Kancelář zastupovala rakouského fotografa, který pořídil snímek, jenž dle tvrzení advokáta zpřístupnil pan Petr na svém portálu bez autorova souhlasu nebo platné licenční smlouvy.

V dopise se advokátní kancelář v zastoupení klienta dožadovala finančního odškodnění. A hrozila soudem, pakliže by pan Petr nesouhlasil s navrhovaným mimosoudním vyrovnáním – jménem klienta požadovala advokátní kancelář částku několika tisíc eur. Jednalo se (dle jejich slov) o standardní licenční poplatek, náklady na právní zastoupení a náklady na službu zajišťující dokumentaci onoho zmíněného porušení autorských práv, jež by byl v budoucnu uplatněn pro potřeby soudního řízení ve věci jako důkaz. Pan Petr, nevědom si takového jednání, začal pátrat po tom, o jakou fotografii se vlastně jednalo.

Nevědomost neomlouvá

Předmětná fotografie byla na portálu pana Petra sdílena prostřednictvím nastavených robotů pro vyhodnocování a sdílení obsahu. A tak se fotografie rakouského autora (která byla původně součástí reportáže na jiné webové stránce) dostala právě na portál pana Petra, do sekce zobrazující náhledy na zprávy z českých medií.

Celý případ ukazuje, že i nevědomé použití autorských děl na webových stránkách může vést k porušení autorských práv a vyvolat právní spory. Je důležité si také uvědomit, že internet je navíc globální platformou, neohraničenou pouze územím České republiky. Celá záležitost tak dostává přeshraniční rozměr a mívá tendenci věci ještě více zkomplikovat. Obecně je dozajista vhodné doporučit, aby podnikatelé věnovali dostatečné úsilí také ochraně svého vybudovaného businessu z pohledu know-how, právního nastavení duševního vlastnictví a autorských práv. Chránit tak budou nejen svoje podnikání, ale také sami sebe.

Závěrem

Porušení autorských práv může mít pro vaše podnikání řadu nepříjemných následků. Nositelé práv se mohou se svým nárokem obrátit na soud, což by pro vás mohlo znamenat povinnost zaplatit finanční odškodné a náklady řízení, ale také omezení vašich podnikatelských aktivit, které vedly k porušení autorských práv. Kromě toho může takové, byť i nezamýšlené, jednání vést k poškození vašeho dobrého jména a firmy.

Nepodceňujte tedy dopad duševního vlastnictví na budoucnost vaší firmy. Snažte se rizika s ním spojená minimalizovat a zároveň chránit svá vlastní práva – například prostřednictvím služeb, jako je IP Scan. Ten představuje komplexní audit duševního vlastnictví a můžete na něj nyní získat dotaci ve výši 90 %. Více o službě IP Scan se dozvíte v našem článku.

Zajímá vás ochrana duševního vlastnictví? Přečtěte si také naše další články na toto téma – například proč má smysl přemýšlet o ochranné známce, nebo proč nepodcenit rešerši ochranných známek, i když o její registraci sami neuvažujete.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram