Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vnitropodnikové směrnice: Co by měly obsahovat a k čemu slouží?

9. dubna 2024

Ač zní tento termín poněkud zastarale, správně sepsané vnitropodnikové směrnice mohou být pro každou společnost velmi užitečné, ba nezbytné. Jedná se o souhrn pravidel vytvořených účetní jednotkou, které mají sjednotit účetní postupy v rámci organizace. Používají se pro řízení, organizování a kontrolu firemních procesů. Využijete je ale i při personálních změnách, kdy vám pomohou ve firmě zajistit kontinuitu.

Některé směrnice jsou přímo stanoveny zákonem o účetnictví, další si může účetní jednotka vytvořit dle svých potřeb. Aby dobře sloužily svému účelu, nemusí být nijak rozsáhlé. Důležitější je samotný obsah a jeho pravidelná aktualizace.

Hlavní funkce směrnic

Kvalitně sestavené vnitropodnikové firemní směrnice mají zabezpečit především:

 • Jednotnost a konzistentnost – pomáhají zajistit, aby účetní operace byly prováděny stejným způsobem v rámci celé společnosti, což minimalizuje riziko chyb a nepřesností.
 • Transparentnost – umožňují jasně definovat postupy a pravidla, a tím zvyšují transparentnost účetnictví jednotky.
 • Dodržování právních předpisů – zajišťují soulad s platnými právními předpisy a snižují tak riziko porušení zákonů i možných sankcí.

Povinné oblasti

Jak zmiňujeme výše, při tvorbě účetních směrnic je nezbytné zajistit soulad s právními předpisy, tj. zákony, příslušnými vyhláškami a účetními standardy. Tyto předpisy však pro svou obecnou platnost nemohou detailně upravit všechny situace, které mohou při vedení účetnictví u konkrétního subjektu nastat. Proto v některých případech předpisy stanoví povinnost pravidla a postupy konkretizovat, a to právě formou vnitřních směrnic.

Účetní jednotka by dle právních předpisů měla vypracovat směrnice alespoň pro následující oblasti:

 • Účtový rozvrh – účetní jednotky mají povinnost sestavit účtový rozvrh, ve kterém uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky.
 • Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů – zásady vedení účetnictví a způsob a organizaci oběhu účetních dokladů.
 • Vymezení odpovědnosti a podpisové vzory – oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v dané účetní jednotce.
 • Úprava dlouhodobého majetku a nastavení odpisového plánu – součástí je i vymezení hodnotové hranice pro zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
 • Inventarizace majetku a závazků – způsob provedení inventarizace pro podmínky konkrétní účetní jednotky.
 • Účtování o cizích měnách a kurzových rozdílech.
 • Rezervy – tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob jejich vytváření a používání.
 • Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů.

Pokud účetní jednotka vykazuje zásoby, měla by v souladu s právními předpisy vytvořit směrnici, která bude specifikovat její účtování. Stejným způsobem by měla účetní jednotka postupovat i pro oblast derivátů, odložené daně, konsolidačních pravidel či v případě operací s obchodním závodem.

Formu a náležitosti účetních směrnic legislativa neupravuje, jejich způsob vypracování je tedy v kompetenci příslušného subjektu. Obecně však lze říci, že směrnice by měla být srozumitelná, věcná, jednoznačná, přehledná a měla by mít návaznost na ostatní vnitřní předpisy dané organizace.

Směrnice by měly být každoročně revidovány tak, aby reflektovaly nejenom legislativní změny, ale i aktuální podmínky a potřeby konkrétní účetní jednotky.

Váháte, zda máte ve vaší společnosti tuto oblast řádně ošetřenu? Vnitropodnikové směrnice i další dokumenty pro vás rádi připravíme.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.

V nabídce našich služeb najdete:

 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram