Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Schválení účetní závěrky

30. května 2023
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Také v letošním roce si vás dovolujeme upozornit na povinnosti související se skončením účetního období. Jedná se o:

 • projednání a schválení účetní závěrky,
 • rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem,
 • zveřejnění těchto dokumentů ve sbírce listin.

Řádná účetní závěrka by měla být projednána na valné hromadě společnosti nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud tedy účetní období skončilo 31. 12. 2022, účetní závěrka by měla být projednána do 30. 6. 2023.

Současně s účetní závěrkou se valné hromadě předkládá též návrh o naložení s hospodářským výsledkem. O samotné výplatě podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje statutární orgán. Toto rozhodnutí podléhá provedení tzv. balančních a insolvenčních testů, na základě kterých je možné posoudit, zda lze zisk vyplatit.Dokumenty, včetně účetní závěrky a případně i výroční zprávy (pakliže ji společnost zpracovává), je následně potřeba uložit do sbírky listin, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne.

Na základě novely rejstříkového zákona může nesplnění povinnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin vést k uložení pokuty či dokonce ke zrušení společnosti bez likvidace. A to v případě, pokud společnost neuloží řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku do sbírky listin za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období a zároveň se rejstříkovému soudu nepodaří společnost v této věci kontaktovat.

Na závěr, v souvislosti se schválením účetní závěrky valnou hromadou a rozhodnutím o naložení s hospodářským výsledkem, doporučujeme zkontrolovat, jestli má společnost zapsaného skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů nebo zda tento zápis odpovídá skutečnosti. V opačném případě by dle zákona o evidenci skutečných majitelů mohlo dojít k zákazu výkonu hlasovacích práv společníků na valné hromadě a zákazu vyplacení podílu na zisku.

Rádi vám s uvedenými povinnostmi a potřebnou dokumentací pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Komplexní služby pro vaše podnikání

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu a administrativní, byrokratické a legislativní výzvy přenechte odborníkům. Podpoříme vás ve všech oblastech a obdobích vašeho podnikání.

V nabídce našich služeb najdete:

 • Daňové poradenství: Daňové poradenství & hotline | Daňová přiznání | Daň z příjmů právnických osob | DPH poradenství | Mezinárodní daňové poradenství | Daň z příjmů fyzických osob | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců | Převodní ceny | Procesní zastupování
 • Právní poradenství: Obchodní právo | Korporátní právo | Pracovněprávní poradenství | Compliance programy | Právo nemovitostí | Whistleblowing | GDPR | Právo duševního vlastnictví | Sporná agenda | Veřejné zakázky | Automatizace smluvní dokumentace
 • Transakční a finanční poradenství: Due diligence | Ekonomické a finanční poradenství | Konsolidace | IFRS poradenství | Fúze & akvizice
 • Korporátní služby: Založení společnosti | Likvidace společnosti | Změny v obchodních společnostech | Virtuální sídlo a správa datové schránky | Korporátní dokumenty | Prodej ready-made společností | Registrace skutečných majitelů
 • Poradenství pro startupy
 • Účetnictví a reporting: Účetní služby | Online účetní portál | Digitalizace faktur | Statutární a manažerský reporting | Mezinárodní finanční reporting | Microsoft Dynamics NAV | Daňová přiznání | Odborná daňová, právní a finanční školení
 • Zpracování mezd a personalistika: Zpracování mezd | Online docházkový portál | Personalistika a HR | Online mzdový a HR portál | Pracovněprávní poradenství | Daň z příjmů | Mezinárodní vysílání zaměstnanců a zaměstnávání cizinců
 • RPA poradenství
 • Accace Office: Moderní online kancelář | Outsourcing administrativy | Správa datové schránky | Virtuální asistentka | Daňový hlídač | Hlídač insolvencí
 • Online konzultace
 • Balíčky služeb
Napište nám, co řešíte – rádi vám pomůžeme
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram