Veřejné zakázky

Pravidla zadávání a získávání zakázek ve veřejném sektoru jsou podstatně složitější než v sektoru soukromém. Je proto třeba věnovat těmto specifickým předpisům a omezením zvláštní pozornost. Problematikou veřejného zadávání vás rádi provedeme a zajistíme vám komplexní právní servis – ať již jste v pozici zadavatele veřejných zakázek, nebo uchazeče o veřejné zakázky.

Služby pro zadavatele veřejných zakázek

Zadavatelům veřejných zakázek z řad veřejných, sektorových a dotovaných zadavatelů poskytujeme v Accace Legal především tyto právní služby:

 • Posouzení a určení vhodného postupu při zadání veřejné zakázky včetně identifikace a zhodnocení případných rizik.
 • Příprava zadávací a smluvní dokumentace veřejných zakázek a zakázek dle dotačních pravidel.
 • Realizace a podpora při administraci zadávacích řízení.
 • Nastavení interních pravidel při zadávání veřejných zakázek.
 • Zastupování zadavatele při vyřizování námitek.
 • Zastupování zadavatele v řízeních o návrhu na přezkum úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i řízeních zahájených na základě podnětu.
 • Zastupování zadavatele v soudních řízeních týkajících se veřejných zakázek.
 • Poradenství při řešení specifických otázek souvisejících s financováním projektů z dotací ve spojení s veřejnými zakázkami.

Služby pro dodavatele veřejných zakázek

Dodavatelům – českým i zahraničním subjektům z různých hospodářských odvětví – nabízíme zejména právní služby související s jejich účastí v zadávacím řízení:

 • Analýza zadávacích a smluvních podmínek veřejné zakázky včetně doporučení vhodného postupu s cílem dosažení zamýšleného výsledku a současně maximální možné ochrany zájmů dodavatele.
 • Právní poradenství při přípravě a podání nabídek.
 • Zastupování dodavatelů při podávání námitek zadavatelům a před Úřadem pro hospodářskou soutěž i v soudních řízeních týkajících se veřejných zakázek.
 • Zastoupení dodavatele při uzavírání smlouvy se zadavatelem na základě vyhrané veřejné zakázky a při řešení veškerých sporů z této smlouvy vyplývajících.

V oblasti veřejných zakázek vám poskytneme rovněž odborná školení a metodickou podporu.

crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram