Sporná agenda

Zastupujeme klienty při soudním i mimosoudním řešení sporů. Práva klientů hájíme zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva, insolvence a při vymáhání dlužných pohledávek. Naším cílem je co možná nejvýhodnější a nejefektivnější řešení ve prospěch klienta.

Naše služby v oblasti sporné agendy a arbitráží zahrnují:

  • analýzu případu a návrh nejvhodnějšího řešení;
  • zastupování v jednáních s protistranou;
  • zastupování v soudních, arbitrážních, rozhodčích a mediačních řízeních;
  • vymáhání pohledávek.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram