Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Proč má ochranná známka smysl?

7. srpna 2023

Máte skvělé nápady, neustále přicházíte s různými inovacemi a obchodními ideami? A myslíte také na to, jak tyto své nápady chránit, aby někdo další nemohl jednoduše zkopírovat vaše hodiny práce a přemýšlení? V následujícím krátkém článku si představíme několik situací [1], které jasně ukazují, proč je důležité myslet na ochranu práv duševního vlastnictví hned na začátku vašeho projektu.

Stáhnout článek jako PDF

Ochranná známka počká?

Po letech uvažování jste se rozhodli otevřít Galerii veselých hrnečků. Máte jich už pěknou řádku nasbíranou, našli jste prostory a vše připravili na otevření. Natiskli jste vstupenky a nachystali také upomínkové předměty, které si mohou návštěvníci v galerii zakoupit. Rozjezd galerie byl úspěšný a vám se jako podnikateli daří. Na registraci ochranné známky s ohledem na vaše vytížení však stále nebyl čas.

Po třech letech fungování galerie vám gratuluje váš známý k úspěchu, protože už viděl dokonce vaši druhou galerii, která se jmenuje The Happy Pot Gallery. Tato informace vás trochu zarazila a hned jste se vydali pátrat na internetu. Najednou jste zjistili, že si jistý podnikavec zaregistroval ochrannou známku v následujících zněních: Galerie veselých hrnečků i The Happy Pot Gallery. Co teď?

Ve chvíli, kdy je ochranná známka druhé galerie už registrována a vy žádnou nemáte, je vaše pozice pro obhajobu vašich práv duševního vlastnictví slabá. Kdybyste však ochrannou známku měli od počátku registrovanou, mohli byste se (úspěšně) bránit u daného úřadu duševního vlastnictví. A docílit toho, že by ochranná známka vašeho konkurenta:

  • nebyla vůbec zapsána,
  • byla následně zrušena, či
  • prohlášena za neplatnou.

Ochranu duševního vlastnictví není radno odkládat na později. Ba naopak, doporučujeme na ni myslet hned při rozjezdu vašeho projektu.

Podnikavý obchodní partner

Jste úspěšným výrobcem kancelářských výrobků značky Weesa, kterou máte již více než 10 let registrovánu a po celou dobu ji užíváte. Výrobky Weesa prodáváte především prostřednictvím různých obchodních partnerů. Jeden z nich, společnost Office Act s.r.o., je velmi podnikavý. Když viděl, jak se vaše produkty prodávají, rozhodl se toho využít. Office Act s.r.o. si všimla, že v současné době jdou na odbyt především produkty nesoucí označení eko nebo bio. Proto se společnost rozhodla zaregistrovat ochrannou známku ve znění Bio Weesa. A to pro stejný okruh produktů a služeb, jako je vaše značka Weesa. Při kontrole vaší ochranné známky jste si všimli, že Office Act s.r.o. má podanou přihlášku ochranné známky Bio Weesa, a hned jste začali jednat. Připravili jste si veškeré potřebné podklady a důkazy a včas podali námitku proti podané přihlášce ochranné známky Bio Weesa.

Bez zapsané ochranné známky Weesa by vaše pozice byla daleko slabší a prokazování užívání označení náročnější. Tím, že jste na ochranu názvu vašich produktů mysleli již dříve, je velká šance, že ochranná známka Bio Weesa nebude vůbec zapsána. Díky tomu nebude ani vaše obchodní pozice ohrožena.

Expanze do České republiky

Zatím jste svoje podnikání úspěšně nastartovali ve Velké Británii a nyní byste se svojí značkou Olivalavila rádi vstoupili i na český trh. Vašeho zahraničního úspěchu na poli ochucených olivových olejů si však již všimla česká společnost Košík Olejů s.r.o. Rozhodla se v České republice registrovat ochrannou známku ve znění Olivalavila, spolu s doménou www.olivalavila.cz. Při snaze registrovat ochrannou známku pro vaše olivové oleje také v České republice jste s překvapením narazili na to, že ochranná známka v tomto znění a pro stejnou skupinu produktů a služeb již registrována je. Následně vás oslovila společnost Košík Olejů s.r.o. a nabídla vám, že vám ochrannou známku Olivalavila spolu s doménou www.olivalavila.cz za 50 000 Kč prodá. Co teď?

Tím, že byla vaše ochranná známka registrovaná jen ve Velké Británii, mohl si stejně znějící ochrannou známku registrovat pro stejnou skupinu produktů v jiných zemích kdokoliv. Toto kupčení s ochrannými známkami a doménami je poměrně častým jevem. Ideální je samozřejmě myslet na možnou expanzi vašeho podnikání již na samotném počátku a registrovat si ochrannou známku evropskou či světovou. Ve chvíli, kdy Košík Olejů s.r.o. skutečně vyvíjí činnosti související s olivovými oleji, bude téměř nemožné získat ochrannou známku a doménu jinak než odkupem.

Závěr

Na výše uvedených příkladech je jasně vidět, že myslíte-li to s vaším podnikáním vážně, je vhodné hned na počátku dbát také na ochranu vašeho duševního vlastnictví. Ochranná známka rozhodně neznamená pouhé další výdaje a papír navíc. Jedná se o efektivní nástroj, jak do budoucna vaše podnikání a jméno chránit. Vždy je také vhodné uvažovat nad mezinárodní ochranou, která má v současném globálním světě větší význam než kdy dřív.

Rostoucí význam ochrany duševního vlastnictví si uvědomuje i Evropská unie. Ta proto nabízí v rámci grantového programu Ideas Powered for Business SME Fund granty pro malé a střední podniky (MSP) zaměřené na ochranu duševního vlastnictví. Financování ochrany práv duševního vlastnictví probíhá formou dvou druhů poukazů (voucherů):

  • Činnosti v oblasti duševního vlastnictví (sken duševního vlastnictví, ochranné známky a průmyslové vzory v EU i mimo EU),
  • Činnosti související s patenty.

Díky uvedeným grantům ušetříte 90 % nákladů na provedení auditu duševního vlastnictví (IP Scan) a 75 % nákladů souvisejících s registrací ochranné známky. Finanční podporu EU je možné využít pouze v roce 2023, proto neváhejte a chraňte svoje duševní vlastnictví už nyní.

V Accace pro vás zajistíme veškerou administrativu související se získáním poukazu a všechny činnosti v oblasti duševního vlastnictví – od provedení předběžného auditu duševního vlastnictví (IP Scan) až po registraci ochranné známky na národní, unijní či mezinárodní úrovni.

Více informací k poukazům a podpoře malých a středních podniků naleznete také na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví a na stránkách Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

[1] Všechny uvedené příklady jsou inspirovány skutečnými situacemi z naší právní praxe. Názvy a jména jsou pro zachování anonymity smyšleny a jakákoliv podobnost je pouze náhodná.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram