Korporátní dokumenty

Pomůžeme vám s komplexním zpracováním korporátních dokumentů, které vyplývají z příslušných právních předpisů.

Jsme připraveni pro vás zabezpečit:

 • Vyhotovení zápisu z jednání valné hromady společnosti
  Valná hromada je nejvyšším orgánem obchodní společnosti, kde společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. Z jednání valné hromady je nutné vyhotovit zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
 • Vyhotovení zápisu z jednání statutárních orgánů společnosti
  Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. U akciové společnosti je to představenstvo. O průběhu jednání statutárních orgánů a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které jsou důležité pro proces řízení společnosti.
 • Příprava Zprávy o vztazích
  Zpráva o vztazích má za úkol ozřejmit, jaké jsou vztahy mezi obchodní korporací registrovanou v České republice, tedy tzv. ovládanou osobou, a osobou, která má v této korporaci rozhodující vliv.  Zprávu je potřebné vyhotovit ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období.
 • Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
  Jedná se o povinnost předložit účetní závěrku za ukončené účetní období příslušnému orgánu společnosti (zpravidla valné hromadě) ke schválení tak, aby byla tímto orgánem schválena ve lhůtě 6 měsíců po uplynutí účetního období.
 • Uložení dokumentů do sbírky listin
  Zpráva o vztazích, účetní závěrka a rozhodnutí o jejím schválení musejí být bez zbytečného odkladu uložené do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku. V případě vašeho zájmu pro vás rádi korporátní dokumenty připravíme tak, aby splňovaly všechny zákonem stanovené požadavky, a následně je do sbírky listin uložíme.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram