Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Whistleblowing hraje klíčovou roli v udržování etiky, integrity a transparentnosti ve společnostech. Je to proces, který umožňuje statečným jednotlivcům sdělovat nelegální a případně i neetické praktiky, jež by mohly poškodit podnik, ve kterém pracují. Skrze whistleblowery se otevírá důležitá cesta k odhalení korupce, zneužívání moci, porušování právních norem a dalších nedostatků uvnitř firmy.

V Accace věříme, že podpora a ochrana whistleblowingu je nezbytná pro vytvoření spravedlivého a bezpečného pracovního prostředí, v němž hrají hodnoty slušnosti a otevřenosti důležitou roli. Nově jsou tyto povinnosti vyžadovány přímo právními předpisy. Je proto nezbytné neotálet s jejich implementací.

Zaměstnavatelům nabízíme mimo jiné tyto služby:

Analýza interních pravidel společnosti

Specializujeme se na detailní průzkum vašich interních pravidel, abychom identifikovali potenciální mezery a nedostatky.

Implementace vnitřního oznamovacího systému

Pomáháme vám vybudovat a zavést efektivní vnitřní oznamovací systém, který umožní vašim zaměstnancům bezpečně a anonymně hlásit nepravosti. Systém je vytvořen v plném souladu s tuzemskou i evropskou legislativou, a následně upraven dle vašich individuálních potřeb.

Služby příslušné osoby

Jsme váš partner v procesu oznamování. Jsme schopni zajistit přebírání a posuzování veškerých oznámení a komunikaci s oznamovateli s ohledem na jejich bezpečnost a pohodlí.

Analýza porušení a jiných nedostatků

Provádíme důkladnou analýzu nahlášených porušení a nedostatků, abychom vám poskytli komplexní pohled a poradenství ohledně dalšího postupu.

Navržení komplexních řešení

Na základě analýzy vytváříme komplexní řešení, která pomáhají vaší společnosti vyřešit identifikované problémy a dosáhnout jejich nápravy a zlepšení, zejména s ohledem na plnění zákonných povinností.

Zastupování a poradenství v navazujících záležitostech

Pokud v souvislosti s oznámením vyvstanou právní nebo jiné důsledky, stojíme vám po boku. Zastoupíme vás v právních záležitostech a poskytneme vám strategické poradenství, ať už jde o spory se zaměstnanci nebo státními autoritami.a

Bojujte společně s námi za spravedlnost, transparentnost a etiku. Rádi vám pomůžeme, kontaktujte nás pro více informací.

eyeenterusersmap-markerbriefcasethumbs-upmagnifiercrosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram