Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Proč dělat rešerši ochranných známek, ač žádnou nemáte?

28. srpna 2023

Rozjíždíte vlastní byznys a řešíte, co všechno je potřeba vyřídit? Před zahájením každého podnikání je mimo jiné důležité zvolit vhodný název, s nímž bude daný produkt nebo služba spojována. Ideálně takový, aby byl svým způsobem jedinečný a nepodobal se produktům nebo službám ve stejné oblasti. Když už se vám po dlouhém přemýšlení podaří vymyslet a zvolit přiléhavý název, nemáte ještě vyhráno. V případové studii vám představíme reálnou situaci, ve které se ocitl jeden z našich klientů.

Stáhnout článek jako PDF

Bezstarostný rozjezd

Pan Petr je vývojář a vyvinul IT nástroj – inovativní rezervační systém, který pojmenoval Pateria. Chtěl jej nabízet v Česku a v dalších zemích, mezi nimiž bylo také Německo. Po dlouhém vývoji rezervačního systému založil společnost Pateria s.r.o., objednal překlad veškerých textů do cizích jazyků a koupil domény Pateria.cz, Pateria.sk, Pateria.eu a Pateria.de.

Pár týdnů po spuštění webu a zaplacení reklamních kampaní na propagaci nástroje Pateria pan Petr obdržel soudní obsílku z Německa. V obsílce byla výzva německého soudu, aby se vyjádřil k návrhu na vydání předběžného opatření, který byl přiložen k výzvě. Dle obsahu soudního podání se pan Petr dopustil porušení práva duševního vlastnictví užíváním obchodního označení Pateria pro svůj rezervační systém. Slovní ochrannou známku ve znění „Pateria“ totiž měla zapsanou rumunská společnost s ručením omezeným. A to pro stejnou třídu zboží a služeb, do které spadal IT nástroj pana Petra. V návrhu na vydání předběžného opatření byly jako důkazy označeny screenshoty webu Pateria.de. Rumunská společnost zastoupená německou advokátní kanceláří tedy byla na vše připravena.

Zmařené náklady

Pan Petr v obavě z možných následků ihned změnil název společnosti a zrušil doménu Pateria.de v domnění, že tím bude celá věc vyřešena. To však rumunské společnosti nestačilo a domáhala se náhrady nákladů soudního řízení ve výši stovek eur. Rumunská společnost totiž byla založena právě za tímto účelem – registrovat desítky ochranných známek v populárních třídách produktů a služeb s vidinou toho, že se jiná osoba dopustí porušení práv některé z ochranných známek a vůči ní se pak bude domáhat náhrady nákladů řízení před soudem.

Pana Petra tato zkušenost stála nižší stovky tisíc korun v podobě zmařených nákladů a nucené změny pojmenování jeho produktu, změny veškerých domén a zastavení probíhající reklamní kampaně. Všem negativním důsledkům přitom bylo možné předejít provedením rešerše registrovaných ochranných známek stejného nebo velmi podobného znění.

Buďte o krok napřed

Na ochrannou známku je třeba myslet i v případě, kdy si ji vy sami registrovat nechcete. K nezamýšlenému porušení ochranných známek totiž může dojít poměrně snadno. A v důsledku vás to může stát nemálo peněz i starostí. Proto důrazně doporučujeme provést před výběrem označení nového produktu nebo služby rešerši ochranných známek. Chcete-li zároveň mít označení vašeho produktu nebo služby chráněno, je registrace ochranné známky tím nejlepším řešením. Vyplatí se pak zvážit i budoucí expanzi na jiné trhy a dle toho stanovit rozsah území, na kterém budete mít výsadní právo užívat zvolené označení.

S ochranou vám pomůže dotace

Význam ochrany duševního vlastnictví neustále roste. Evropská unie proto nabízí v rámci speciálního grantového programu dotace pro malé a střední podniky (MSP), které jsou zaměřeny na ochranu duševního vlastnictví. Financování probíhá formou dvou typů voucherů:

  • činnosti v oblasti duševního vlastnictví (sken duševního vlastnictví, ochranné známky a průmyslové vzory v EU i mimo EU),
  • činnosti související s patenty.

Díky těmto grantům můžete uspořit 90 % nákladů na provedení auditu duševního vlastnictví (IP Scan) a 75 % nákladů souvisejících s registrací ochranné známky. Finanční podpora EU je časově omezená a lze ji využít pouze v roce 2023. Neváhejte tedy a začněte s ochranou svého duševního vlastnictví co nejdříve.

Naše doporučení

Doposud jste se duševním vlastnictvím nezabývali nebo jej řešili pouze okrajově? Doporučujeme vám provést komplexní audit duševního vlastnictví, na který lze do prosince 2023 čerpat 90% dotaci. Jak takový audit duševního vlastnictví probíhá, to se dozvíte v našem dalším článku.

Náš tým pro vás zajistí kompletní administrativu, která se získáním poukazu souvisí. Zabezpečíme pro vás také veškeré činnosti v oblasti duševního vlastnictví, od provedení předběžného auditu duševního vlastnictví (IP Scan) až po registraci ochranné známky na úrovni národní, unijní nebo mezinárodní.

Podrobnější informace k poukazům i podpoře malých a středních podniků můžete najít také na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví a Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram