GDPR – právní podpora a poradenství

V dubnu 2016 vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie Nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Nařízení je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation).

Jaký vliv má GDPR na vaše podnikání?

GDPR nabylo účinnosti 25. května 2018. Dotýká se všech společností se sídlem v EU nebo i mimo EU, pokud nabízejí služby nebo zboží zákazníkům v EU a zpracovávají přitom jejich osobní údaje.

I když jsou pravidla obsažená v GDPR relativně přísná, mají výhodu, že platí všude v Evropské unii. Při expanzi vašeho podnikání tak nebudete muset měnit způsoby zacházení s osobními údaji (samozřejmě za předpokladu, že s nimi pracujete správně).

Základem práce s osobními údaji je vědět, jaké osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem, kde a jak dlouho je uchovávám a kdo k nim má přístup. Pokud se zároveň řídím zásadou, že zpracovávám jen ty údaje, které skutečně potřebuji, jsem na dobré cestě zpracovávat osobní údaje v souladu s právní úpravou.

Plnění požadavků GDPR má své nesporné výhody – pomůže práci s osobními údaji, a tedy i s dokumenty, v nichž jsou údaje obsaženy, systematizovat. Výsledkem správného nastavení zacházení s osobními údaji je tak oběh dokumentů, který máte plně pod kontrolou.

Naše služby v souvislosti s ochranou osobních údajů

Tým advokátů a poradců naší advokátní kanceláře je připraven vám zajistit podporu v následujících oblastech:

  • Identifikace procesů, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
  • Analýza rizik spojených s prací s osobními údaji.
  • Příprava interních směrnic, vzorových dokumentů, manuálů a školení pro zaměstnance.
  • Revize a úprava smluv s osobami, které se podílejí na zpracování osobních údajů (např. smlouva se společností zpracovávající mzdy, smlouva na cloudové služby atd.).
  • Další služby dle specifických potřeb a požadavků klienta v souvislosti s ochranou osobních údajů.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram