Zpět na novinky
Převodní ceny 2024
Stáhněte si náš e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Předběžné cenové dohody (APA) ve střední a východní Evropě | Infografika

10. dubna 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtiněslovenštiněrumunštině

Převodní ceny se již po několik let drží v popředí zájmu četných firem. S touto problematikou se pojí i tzv. předběžné cenové dohody neboli Advance Pricing Agreement (APA). Do tuzemské legislativy byly dohody implementovány jako „závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami“.
Sjednáním těchto předběžných ujednání je možné předejít případným sporům mezi daňovým subjektem a správcem daně o správnosti nastavení převodních cen.

Jak se předběžné cenové dohody liší napříč zeměmi střední a východní Evropy? V naší infografice se dozvíte to podstatné o APA v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.


Platnost

ČESKÁ REPUBLIKA

Maximální doba trvání
3 roky

%

Bez možnosti prodloužení, ale po třech letech lze žádost podat znovu.

MAĎARSKO

Maximální doba trvání
5 let

%
Možnost prodloužení o 3 roky (pokud se nezměnily podmínky)
8 let

%

POLSKO

Maximální doba trvání
5 let

%
Možnost prodloužení o 5 let (pokud se nezměnily podmínky)
10 let

%

RUMUNSKO

Maximální doba trvání
5 let

%

Prodloužení je možné v případě dlouhodobých smluv. Legislativa nestanoví maximální dobu.

SLOVENSKO

Maximální doba trvání
5 let

%
Možnost prodloužení o 5 let (pokud se nezměnily podmínky)
10 let

%

Poplatky za APA

ČESKÁ REPUBLIKA

Správní poplatek 10.000 Kč (cca 390 EUR)

Výše poplatku se odvíjí od počtu posuzovaných transakcí, příp. od počtu stálých provozoven; bez ohledu na to, jedná-li se o jednostrannou, dvoustrannou či mnohostrannou APA.


MAĎARSKO

Poplatky se různí v závislosti na počtu jurisdikcí, kterých se APA týkají:

Jednostranné APA – 8.000.000 HUF (cca 21.000 EUR)

Dvoustranné APA – 12.000.000 HUF (cca 31.000 EUR)

Mnohostranné APA – 12.000.000 HUF (cca 31.000 EUR) za jurisdikci

Zákon z roku 2017 o pravidlech zdanění účinný od 1. února 2024: (1) Poplatek za závazné posouzení tržní ceny činí 8 milionů HUF v jednostranném řízení a 12 milionů HUF v dvoustranném nebo mnohostranném řízení. Úhrada poplatku ve splátkách nebo odložená platba není povolena.

V případě žádosti o prodloužení nebo změnu APA činí poplatek 50 % z částky uhrazené v původním řízení. Pokud je žádost o předběžnou cenovou dohodu zamítnuta nebo stažena, vrací finanční úřad 85 % z již zaplaceného poplatku za žádost o APA. Konzultace před samotným podáním žádosti je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 500.000 HUF (cca 1.300 EUR) za každou konzultaci.


POLSKO

1 % z hodnoty transakce, která je předmětem smlouvy. Nicméně u jednostranných APA se poplatek liší dle sídla společnosti:

Jednostranné APA:

  • tuzemské subjekty – min. 5.000 PLN (cca 1.200 EUR) a max. 50.000 PLN (cca 11.800 EUR)
  • zahraniční subjekty – min. 20.000 PLN (cca 4.700 EUR) a max. 100.000 PLN (cca 23.500 EUR)

Dvoustranné nebo mnohostranné APA – min. 50.000 PLN (cca 11.800 EUR) a max. 200.000 PLN (cca 47.000 EUR)

Poplatky za obnovení APA jsou stanoveny v poloviční výši.


RUMUNSKO

Pro velké daňové poplatníky a poplatníky s konsolidovanou hodnotou transakcí vyšší než 4.000.000 EUR:

  • 20.000 EUR za prvotní APA
  • 15.000 EUR za změnu původní APA

Pro ostatní daňové poplatníky a poplatníky s konsolidovanou hodnotou transakcí nižší než 4.000.000 EUR:

  • 10.000 EUR za prvotní APA
  • 6.000 EUR za změnu původní APA

SLOVENSKO

Jednostranné APA – 10.000 EUR *

Dvoustranné a mnohostranné APA – 30.000 EUR

*poloviční částka se vztahuje na „vysoce spolehlivé“ poplatníky (dle tzv. indexu daňové spolehlivosti)


Společné znaky

Žádost: Správce daně vydává APA na základě žádosti podané daňovým poplatníkem. Jinými slovy, správce daně nemůže vydat APA „ex officio“ (z úřední moci).

Jazyk: Žádost o APA musí být podána pouze v místním jazyce*.

*s výjimkou Maďarska (akceptují také žádosti v angličtině, francouzštině a němčině) a Slovenska (na základě žádosti může finanční úřad akceptovat jiný jazyk)

Převodní ceny 2024
Stáhněte si náš e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram