Zpět na novinky
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela zákona o DPH od 1. července 2023

26. června 2023

Důležitý termín: 1.7.2023

Týká se: DPH

V návaznosti na chystanou novelu stavebního zákona se od 1. července 2023 promítnou některé změny rovněž do zákona o DPH. Ty se týkají zejména prodeje a nájmu nemovitostí a poskytování stavebních prací na vybraných nemovitostech.

Asi nejviditelnější změnou v zákoně je, že pojem „kolaudační souhlas“ bude od července nahrazen pojmem „kolaudační rozhodnutí“. Obdobně budou veškeré odkazy na katastr nemovitostí nahrazeny odkazy právě na stavební zákon.

Reference na stavební zákon ale přináší i drobné změny v některých definicích, zejména těch týkajících se rodinných a bytových domů. Za rodinný dům bude možné nově považovat stavbu pro bydlení až se třemi nadzemními podlažími, doposud mohla být jen dvě. Dále bude slovní spojení „odpovídá požadavkům pro trvalé bydlení a je k tomu účelu určena“ nahrazeno výrazem „slouží k bydlení“.

Z výše uvedeného vyplývá, že změny v samotném zákoně o DPH jsou spíše formálního charakteru. V současné době by neměly mít na daňové subjekty významný dopad.

Metodická informace GFŘ

V návaznosti novelu zákona o DPH však GFŘ připravilo obsáhlou metodickou informaci k DPH u nemovitých věcí, která plánuje další změny. Ty sice nevyplývají přímo ze zákona, slouží však k výkladu vybraných ustanovení.

GFŘ v informaci mj. navrhuje změnit hodnotový limit pro podstatnou změnu stavby, a to ze stávajících 50 % hodnoty stavby na pouhých 30 %. Dále potvrzuje, že pro definici rodinného nebo bytového domu (která je důležitá např. pro aplikaci osvobození u nájmu) má být stěžejní zápis v katastru nemovitostí. Faktické využití stavby by nemělo být rozhodující.

V obsáhlém dokumentu je dále na příkladech demonstrován např. výpočet podlahové plochy u rodinných domů a jednotek, funkční celek nebo výpočet výše zmíněné podstatné změny.

Informace je momentálně v připomínkovém řízení. Zároveň aktuálně obsahuje některé nejasnosti, které by měly být diskutovány na koordinačním výboru daňových poradců a ministerstva financí. O zásadních změnách, které informace přinese, vás budeme informovat po jejím zveřejnění.

Mailchimp - subscribe form sidebar
tagmap-markercalendar-fullcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram