Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – termín podání se blíží

12. února 2024

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen „daňové přiznání“) lze podat ve třech termínech. Víte, jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání a jaká jsou pravidla?

Stáhnout článek jako PDF

Lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2023

Forma Osoba podávající Lhůta pro podání a zaplacení daně Lhůta pro vrácení přeplatku na dani 
Listinná i elektronická daňový poradce, poplatník 2. 4. 2024 2. 5. 2024
Elektronická poplatník 2. 5. 2024 3. 6. 2024
Elektronická daňový poradce 1. 7. 2024 1. 8. 2024

Základní lhůta pro podání daňového přiznání byla a je do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Avšak s rozšířením elektronizace v daňové správě byla zavedena další lhůta pro podání daňového přiznání, a to do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, je-li daňové přiznání podáváno elektronicky.

Lhůtu je dále možné prodloužit na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období v případě, že daňové přiznání zpracuje a podá daňový poradce na základě udělené plné moci. Tuto plnou moc bylo dříve nutné doložit správci daně do standardní lhůty pro podání daňového přiznání (tj. do 1. dubna). Ale to již nutné není a plnou moc lze správci doložit až do „prodloužené“ lhůty pro podání daňového přiznání.

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání lze podat osobně na podatelně příslušného územního pracoviště, poštou (doporučujeme zasílat s dodejkou) nebo elektronicky. Elektronické podání je možné učinit například:

  • prostřednictvím datové schránky,
  • aplikací EPO s ověřenou identitou, zaručenou identitou nebo uznávaným elektronických podpisem,
  • prostřednictvím daňové informační schránky.

Upozorňujeme, že pokud má poplatník zřízenou datovou schránku ze zákona, je povinen daňové přiznání podat datovou schránkou. Za nedodržení elektronické formy podání hrozí sankce ve výši 1 000 Kč.

Nedoplatek na dani

Pokud poplatníkovi vznikne na základě daňového přiznání nedoplatek na dani, je možné daň uhradit hotově na pokladnách finančních úřadů, bankovním převodem nebo složenkou. Platba převodem či složenkou může trvat déle, doporučujeme proto platbu provést s předstihem. Nedoplatek je pak splatný ve lhůtě pro podání přiznání.

Přeplatek na dani

V případě přeplatku na dani má správce daně 30denní lhůtu po termínu pro podání daňového přiznání. S účinností novely byla zvýšena i hranice, pod kterou se přeplatek na dani nevrací. Správce daně vrací přeplatky převyšující částku 200 Kč.

Sankce za pozdní podání daňového přiznání

Bez sankcí je možné daňové přiznání podat do 5 pracovních dnů po termínu pro podání. Úhradu splatné daně je však nutné provést nejpozději do 4 kalendářních dnů. Více o sankcích za opožděné podání daňového přiznání naleznete v naší poradně: Sankce za opožděné podání či nepodání daňového přiznání.

Lhůty pro podání přehledů OSVČ

Je-li daňové přiznání podáno ve lhůtě: Lhůta pro podání přehledů OSVČ Lhůta pro doložení plné moci SSZ Lhůta pro doložení plné moci ZP
2. 4. 2024 2. 5. 2024
2. 5. 2024 3. 6. 2024
1. 7. 2024 1. 8. 2024 1. 8. 2024 2. 5. 2024

Obecně je stanovena lhůta pro podání přehledů OSVČ do 1 měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, tedy do 2. 5. 2024, nebo do 3. 6. 2024 v případě elektronického podání. Pokud daňové přiznání podává daňový poradce a daňové přiznání je podáváno v prodloužené lhůtě, je lhůta pro podání přehledů OSVČ do 1. 8. 2024.

Vznikne-li na základě přehledů doplatek za pojistné, je nutné, aby doplatek byl uhrazen nejpozději do 8 dnů od podání přehledu, nebo případně od nejpozdějšího termínu, tedy do 9. 8. 2024. Za den úhrady doplatku se počítá den, kdy platba přijde na účet příslušné instituce. Doporučujeme proto platbu provést s předstihem.

Přehled musí odevzdat každý, kdo ve zdaňovacím období, vykonával samostatnou činnost, i kdyby jen po část roku (a není přihlášen v režimu paušální daně). Povinnost se týká také podnikatelů, kteří za zdaňovací období neobdrželi žádné příjmy, pokud nepřerušili nebo neukončili svojí podnikatelskou činnost.

Od měsíce následujícího po podání přehledu podnikatel musí nastavit novou výši měsíčních záloh na pojistné.

S daňovým přiznáním i přehledy vám rádi pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram