Compliance programy

S rozšířením trestní odpovědnosti na právnické osoby došlo k významné změně ve vnímání rizik vyplývajících z protiprávního jednání při obchodní činnosti společností.

Compliance program je soubor interních pravidel sloužící k prevenci trestní odpovědnosti právnických osob, aby při případném excesu zaměstnance nedošlo k ohrožení byznysu celé společnosti.

Funkční compliance program je postaven na třech základních pilířích. Na prevenci vzniku nežádoucího chování, schopnosti protiprávní jednání odhalit adekvátně reagovat na zjištěné porušení.

Vhodně nastavený program by měl zohlednit organizační strukturu firmy, kompetence jednotlivých oddělení a zaměstnanců, míru rizika konkrétních činností a další specifika dané obchodní společnosti.

V této oblasti poskytuje naše advokátní kancelář tyto právní služby:

  • analýzu nastavených pravidel firemní kultury v oblastech trestního práva, pracovního práva a práva obchodních korporací;
  • implementaci compliance programů na základě specifických požadavků klienta či provedené analýzy;
  • aktualizaci compliance programů v návaznosti na aktuální vývoj legislativy, zjištěné nedostatky stávajících pravidel, interní změny společnosti či specifické požadavky;
  • úvodní a pravidelná školení zaměstnanců i vrcholového managementu a průběžné právní poradenství;
  • právní pomoc při úkonech trestního řízení.
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram