Statutární a manažerský reporting

Díky zkušenostem se zpracováním účetní agendy mnoha klientů z různých odvětví, velmi dobře známe potřeby firem a jejich managementu v oblasti reportingu. Umíme proto kvalifikovaně poradit v oblasti finančního řízení a nejen připravit jakékoli požadované reporty podle konkrétního zadání, ale i navrhnout reporting tak, aby sloužil jako spolehlivý nástroj pro rozhodování. Pro mezinárodní společnosti zabezpečujeme konsolidovaný reporting pro potřeby skupiny a výkaznictví v souladu s mezinárodními účetními standardy IFRS a US GAAP.

Zabezpečíme přípravu a podání všech statutárních výkazů v souladu s platnou legislativou a zastupujeme naše klienty v komunikaci se státními institucemi, a to i v případě kontroly ze strany těchto institucí. Zároveň jsme schopni připravit jakékoli jiné přehledy a reporty pro potřeby managementu – lokálního i mezinárodního, v souladu s mezinárodními standardy IFRS a US GAAP.

Statutární reporting

Součástí našich účetních služeb je monitorování povinností klientů v oblasti výkaznictví a vypracování všech výkazů a jejich podání v souladu s platnou legislativou. Naše klienty zastupujeme v komunikaci s lokálními i mezinárodními institucemi a v případě kontroly ze strany těchto institucí.

 • Pravidelné účetní výkazy
 • Přiznání k DPH
 • Souhrnné hlášení
 • Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Hlášení Intrastat
 • Ostatní daňová přiznání
 • Statistické výkazy a výkazy pro ČNB
 • Účetní závěrka včetně přílohy
 • Výroční zpráva

Manažerský reporting

Naše služby zahrnují komplexní poradenství v oblasti manažerského reportingu. Jsme připraveni navrhnout strukturu a obsah přehledů podle konkrétních potřeb managementu. Naši odborníci jsou zároveň schopni kompetentně vám poradit v oblasti nastavení statutárního a mezinárodního finančního výkaznictví, efektivnějšího controllingu a řízení rizik.

 • Příprava kompletního balíčku pro manažerský reporting
 • Příprava pravidelných a ad hoc výkazů na základě požadavků akcionářů
 • Reporting pro účely konsolidace v rámci skupiny
 • Komplexní poradenství související s mezinárodními účetními standardy  IFRS / IAS a US GAAP
crosschevron-rightarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram