Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Zpráva o vztazích

12. března 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Rádi bychom vám připomněli každoroční povinnost vypracovat zprávu o vztazích dle zákona o obchodních korporacích (ZOK). Povinnost sestavit zprávu o vztazích stanoví zákon všem společnostem (ovládaným osobám), které jsou ovládány jinou osobou, nebo jsou začleněny do skupiny společností či koncernu.

Zpráva o vztazích zejména:

  • popisuje strukturu vztahů mezi ovládanou a ovládající osobou;
  • vypočítává smlouvy uzavřené mezi společnostmi ve skupině;
  • zhodnocuje výhody a nevýhody, které vyplývají ze vztahů mezi společnostmi ve skupině a jaká z toho pro ovládanou osobu plynou rizika;
  • obsahuje posouzení vzniku újmy pro ovládanou osobu a způsobu jejího vyrovnání.

Zprávu o vztazích vypracovává statutární orgán ovládané osoby do tří měsíců od skončení účetního období a nechá ji přezkoumat kontrolním orgánem (pokud je ustanoven). Statutární orgán uloží zprávu o vztazích do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva o vztazích zpracovává. Pokud je účetní závěrka obchodní korporace auditována, je zpráva o vztazích součástí výroční zprávy společnosti.

V případě nedodržení povinnosti vypracovat zprávu o vztazích hrozí společnosti pořádková pokuta až do výše 100 000 Kč.

Budete-li mít zájem využít našeho právního poradenství, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pro vás zprávu o vztazích připravíme tak, aby splňovala všechny zákonem stanovené požadavky, a následně ji uložíme do sbírky listin příslušného soudu.

Upozorňujeme, že pokud váš hospodářský rok skončil k 31. prosinci 2023, je třeba zprávu o vztazích vyhotovit do 31. března 2024.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram