Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Vládní opatření na podporu zaměstnanců a zaměstnavatelů | News Flash

20. března 2020

V souvislosti s aktuální situací schválila vláda České republiky na svém jednání dne 19. 3. 2020 následující opatření týkající se podpory zaměstnanců i zaměstnavatelů:

Stáhnout článek jako PDF

Ošetřovné

 • Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let (namísto dosavadních 10 let);
 • Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení;
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel;
 • Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení (tj. tělesně postižené osoby i osoby vysokého věku);
 • V případě osob samostatně výdělečně činných, kteří pečují o děti ve věku 6 až 13 let, bude výpadek jejich příjmů z důvodu péče o děti sanovat finanční příspěvek ve výši 424,- Kč za den za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny (tento příspěvek spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu).
 • Ošetřovné bude nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení, aniž by musela být podávána nová žádost;
 • Změny ještě musí projít Parlamentem v režimu legislativní nouze; po schválení bude ošetřovné vypláceno i zpětně; nejedná se o novelu současných právních předpisů, nýbrž o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně COVID-19, ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

 • Příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd zaměstnavatelům;
 • V případě překážek:
  • na straně zaměstnance (nařízení karantény): bude poskytnuta plná náhrada, tj. 60 % průměrného výdělku;
  • na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády): zaměstnavatel má poskytovat náhradu mzdy či platu 100 %, bude refundováno 80 % z této náhrady;

bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

 • Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci;
 • Jedná se o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státní správy;
 • Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po 1. březnu 2020;
 • Ačkoli to ani z tiskové správy MPSV nevyplývá, z usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 257 se jeví, že tato podpora bude poskytována omezeně, a to pouze za dobu 10 dnů u každého jednotlivého dotčeného zaměstnance.
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram