Zpět na novinky
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Cestovní náhrady od 1. ledna 2024

2. ledna 2024
Tento článek je dostupný také v
angličtině

Pracovní cestou se podle zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Pokud se tato cesta koná mimo území České republiky, jedná se o zahraniční pracovní cestu.

Stáhnout článek jako PDF

a pracovní cestu náleží zaměstnanci takzvané cestovní náhrady. Pro zaměstnance jsou náhrady nedaňový příjem, pro zaměstnavatele je to daňově uznatelný výdaj.

Cestovní náhrady se skládají z:

 • náhrady jízdních výdajů,
 • výdajů za ubytování a dalších nutných výdajů,
 • pevných sazeb stravného a kapesného.

Zaměstnanec má obecně povinnost při vyúčtování pracovní cesty náhrady prokázat a doložit souvisejícími doklady (jízdní doklady, parkovací lístky, doklady zaplacení ubytování apod.).

Některé cestovní náhrady však neprokazuje, protože jejich výše je stanovena prováděcím právním předpisem. Sazby těchto náhrad stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně v termínu od 1. ledna prostřednictvím vyhlášky, přičemž vychází z údajů Českého statistického úřadu o cenách vozidel, o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování a o cenách pohonných hmot.

Sazby platné od 1. ledna 2024:

Stravné

Vyhláška zvyšuje sazby stravného pro státní a příspěvkovou sféru následovně:

 1. 140 Kč až 166 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 212 Kč až 256 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 333 Kč až 398 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny následující minimální částky:

 1. 140 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 212 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 333 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tyto částky jsou minimální, zaměstnavatel tedy může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku. V takovém případě se však na straně zaměstnance bude jednat o zdanitelný příjem podléhající dani z příjmů a pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pokud bude na pracovní cestě zaměstnanci poskytnuto jídlo zdarma, výše stravného se krátí o:

 • 70 % u služební cesty v rozsahu 5 až 12 hodin,
 • 35 % u služební cesty v rozsahu od 12 hodin do 18 hodin,
 • 25 % u služební cesty v rozsahu nad 18 hodin.

Nárok na stravné zaniká úplně, dostane-li zaměstnanec zdarma dvě jídla během pracovní cesty v rozsahu až 12 hodin, nebo tři jídla při pracovní cestě trvající 12 až 18 hodin.

Zahraniční stravné

Nárok na zahraniční stravné při pracovních cestách je zakotven v zákoníku práce. Sazby cestovních náhrad se každoročně mění, aby bylo možné zajistit vysílaným zaměstnancům adekvátní finanční kompenzaci při zohlednění cenových rozdílů v každé zemi.

Pro rok 2024 stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného Vyhláška č. 341/2023 Sb. Sazby se zvyšují u 22 zemí, níže uvádíme sazby stravného u vybraných států:

Země Měna 2024 2023
Chorvatsko EUR 45 40
Kypr EUR 45 40
Lotyšsko EUR 45 40
Maďarsko
EUR 45 40
Norsko
EUR 65 60
Španělsko
EUR 50 45
Švédsko
EUR 65 60

Zaměstnanec má nárok na zahraniční stravné v plné výši, pokud stráví mimo území ČR v rámci kalendářního dne déle než 18 hodin. Stráví-li mimo území ČR v rámci kalendářního dne 12–18 hodin, má nárok na 2/3 zahraničního stravného. V případě, že stráví mimo území ČR v rámci kalendářního dne 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, má nárok na 1/3 zahraničního stravného.

Tyto částky se snižují, je-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo. A to o hodnotu:

 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Vyhláška pro rok 2024 dále zvyšuje i náhradu za použití vlastního vozidla. Základní náhrada za 1 km jízdy činí u:

 1. u jednostopých vozidel a tříkolek 1,50 Kč,
 2. u osobních silničních motorových vozidel 5,60 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot

Zaměstnanec má dále nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, nebo podle průměrné ceny stanovené Vyhláškou:

 1. 38,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 42,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 38,70 Kč za 1 litr motorové nafty,
 4. 7,70 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Novela zákoníku práce
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram