Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Pracovněprávní novinky související se zpřísněním protiepidemických opatření | News Flash

12. listopadu 2020

Aktualizace původního článku ze 16. října 2020

Přinášíme vám krátké shrnutí přijatých i připravovaných změn v souvislosti se zpřísněním vládních opatření proti opětovnému šíření koronaviru.

Stáhnout článek jako PDF

Program Antivirus A

Před nedávnem jsme vás informovali o prodloužení programu Antivirus v režimu A do konce tohoto roku. Nyní MPSV vydalo doplňující informace k tomuto programu, které si vám dovolujeme tímto shrnout:

1. Byl schválen nový program Antivirus A+:

 • platný 1. 10. – 31. 12. 2020;
 • mohou čerpat zaměstnavatelé, jichž se týká přímý zákaz (či významné omezení) provozu (činnosti) uložený krizovými mimořádnými opatřeními vlády, Ministerstva zdravotnictví a orgány ochrany veřejného zdraví;
 • náhrada mzdových nákladů činí 100 %, nejvýše 50 000 Kč na zaměstnance za měsíc;
 • tato náhrada spadá do tzv. Dočasného rámce (Temporary Framework):

i) což je zjednodušeně řečeno evropská úprava státní podpory, která stanoví bližší podmínky, v tomto případě zejm. omezení celkové částky;

ii) celková maximální částka, kterou může zaměstnavatel (a propojené podniky) na území jednoho členského státu čerpat, činí 800 000 EUR;

iii) do Dočasného rámce spadají i některé další státní podpory, např. COVID-Nájemné, COVID-Kultura, COVID-Ubytování, ale i některé programy zaměstnanosti (zaměřené např. na vzdělávání zaměstnanců); úplný seznam programů spadajících do Dočasného rámce naleznete ZDE;

iv) součástí žádosti o program Antivirus A+ je prohlášení, že zaměstnavatel nepřekročil uvedenou maximální částku podpory, přičemž zaměstnavatel je povinen specifikovat, jakou podporu z Dočasného rámce již čerpal;

v) pokud podmínky pro A+ zaměstnavatel nesplňuje, může žádat o příspěvek z programu Antivirus A;

vi) zařazení do dočasného rámce podléhá schválení Evropskou komisí, MPSV proto upozorňuje, že nedojde-li ke schválení, budou muset zaměstnavatelé, kteří příspěvek již obdrželi, vrátit jeho část přesahující rámec programu Anitivirus A (viz níže – tj. ca. 20 % obdrženého příspěvku).

2. Byl prodloužen program Antivirus A:

 • platný 12. 3. – 31. 12. 2020;
 • mohou čerpat zaměstnavatelé:

i) jichž se týká přímý zákaz (či významné omezení) provozu (činnosti) uložený krizovými mimořádnými opatřeními vlády, Ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice;

ii) jejichž zaměstnanci jsou v karanténě či jim byla nařízena izolace;

 • náhrada mzdových nákladů činí 80 %, nejvýše 39 000 Kč na zaměstnance za měsíc;
 • program Antivirus A (ani Antivirus B) nespadá do Dočasného rámce a není zde tedy dáno omezení maximální částkou;
 • program mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří nesplňují podmínky programu Antivirus A+.

Pravděpodobně většina zaměstnavatelů bude moci bez omezení čerpat program Antivirus A+, jelikož žádnou jinou podporu spadající do Dočasného rámce nečerpali, popř. nečerpali v rozsahu, který by překročil uvedený limit. Nicméně je třeba prověřit, zda podporu z Dočasného rámce na území ČR nečerpala ani žádná z propojených osob.

Program Antivirus B

Po prodloužení programu Antivirus A vláda dne 26. 10. 2020 schválila rovněž návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na prodloužení programu Antivirus B, a to taktéž do 31. 12. 2020.

Zaměstnavatelé dotčení současnou krizí nepřímo, tedy nutným omezením provozu v důsledku:

 • snížení počtu zakázek – poptávky po zboží či službách nebo
 • vysokého počtu překážek v práci u zaměstnanců kvůli nařízeným karanténám nebo nutné péči o děti v souvislosti s uzavřením školských zařízení,

mohou žádat o podporu na náhrady mezd zaměstnanců až do konce tohoto roku.

Podmínky zůstaly nezměněny, tj. zaměstnavatelé mohou žádat příspěvek ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd (vč. odvodů), nejvýše však ve výši 29 000 Kč měsíčně za 1 zaměstnance.

Ošetřovné

K 14. 10. 2020 došlo opětovně k úplnému uzavření škol (s výjimkou škol mateřských).

K této otázce se byl přichystán speciální „krizový“ zákon, který byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 438/2020 Sb.

Dle tohoto zákona:

 • Ošetřovné budou rodiče čerpat po celou dobu uzavření škol;
 • Ošetřovné činí 70 % denního vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč na den;
 • Ošetřovné se vztahuje i na osoby činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které odvádí pojistné na nemocenské pojištění;
 • Nárok na ošetřovné mají rodiče při péči o (i) dítě mladší 10 let nebo (ii) o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku nebo (iii) o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení;
 • Rodiče se mohou v péči o dítě neomezeně střídat (nelze se však střídat v průběhu stejného dne);
 • Školy a obdobná zařízení nemusejí potvrzovat uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření;
 • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině;
 • Úprava má platit po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření, tj. zpětně od vyhlášení nouzového stavu, nejdéle však do 30. 6. 2021;
 • Ošetřovné pro OSVČ realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu; podnikatelé, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého mají nárok na „ošetřovné“ ve výši 400 Kč za den; ošetřovné je časově omezeno, bližší podmínky naleznete ZDE.

Správa sociálního zabezpečení vypracovala nový, zjednodušený formulář žádosti o ošetřovné, který naleznete ZDE.

Kurzarbeit

V Poslanecké sněmovně je již projednávána novela zákona o zaměstnanosti, která má zavést tzv. Kurzarbeit. Tato úprava by měla navázat na program Antivirus v režimu B. Předpokládá se, že stát ponese mzdové náklady na mzdové náhrady zaměstnanců a zaměstnavatelé budou odvádět povinné odvody z těchto náhrad. Nicméně návrh zákona je kritizován ze všech stran a není pravděpodobné, že bude hladce schválen tak, aby mohl být od 1. 11. 2020 spuštěn, jak si MPSV představovalo. Zatím je v tzv. druhém čtení a je k němu zveřejněno více než 40 pozměňovacích návrhů.

Budete-li potřebovat jakoukoli konzultaci či pomoc, ať již při posouzení nároků na státní podporu pro vaši společnost nebo osobu, při podání příslušné žádosti, při prověření dodržení Dočasného rámce či při jakékoli komunikaci se státními orgány anebo jakoukoli jinou konzultaci, jsme vám velmi rádi k dispozici.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram