Zpět na novinky
Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar

Novela zákona o elektronických komunikacích – jste připraveni na nová pravidla? | News Flash

7. ledna 2022

Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) přináší od 1. ledna 2022 celou řadu změn. Ty se dotknou jak provozovatelů webových stránek či mobilních aplikací, tak i subjektů využívajících telemarketing.

Stáhnout článek jako PDF

Cookies

1. Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do zařízení uživatele. Z tohoto zařízení se pak odešlou zpět na stranu, kde vznikly, ale mohou směřovat i k dalším stranám, a to povětšinou pro marketingové účely. Soubory cookies tak mají různé způsoby využití, např. zajišťují technický provoz webové stránky, jejich pomocí lze uložit preference uživatele, měřit návštěvnost webových stránek či sledovat, jak se uživatelé na webových stránkách chovají.

Soubory cookies se zpravidla dělí na nezbytné, funkční, analytické a marketingové; popř. na cookies první strany a třetích stran – podle toho, zdali je do zařízení uživatele ukládá přímo webová stránka, na které se uživatel pohybuje, nebo webová stránka cizí.

2. Dosavadní právní úprava cookies

Dosavadní právní úprava cookies byla založena na principu opt-out. V tomto režimu musí být uživatelé informováni o používání cookies a musí jim být dána možnost použití cookies odmítnout. Uživatelé jsou zpravidla informováni pomocí tzv. cookies banneru (který může mít podobu lišty či okna). Dle původní právní úpravy (platné do 31. prosince 2021) tak mohly být cookies používány, dokud jejich použití uživatel neodmítl.

3. Nová právní úprava cookies

Novela Zákona o elektronických komunikacích mění dosavadní právní úpravu cookies přechodem na princip opt-in. Použití cookies je tak možné pouze v případě, pokud k tomu uživatel udělí prokazatelný souhlas. Tato úprava se týká všech cookies kromě těch, které jsou nezbytné k provozu webových stránek (tzv. technické cookies). Nezbytné cookies lze ukládat i před udělením souhlasu nebo bez něj.

Souhlas uživatele s použitím cookies musí odpovídat požadavkům stanoveným nařízením GDPR. Musí tedy být:

  • svobodný,
  • konkrétní,
  • informovaný,
  • jednoznačný.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů ve svých pokynech č. 5/2020 týkajících se souhlasu připouští možnost získat souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče uživatelů. Avšak i takto získaný souhlas musí odpovídat požadavkům GDPR. Uživatel musí mít možnost souhlas jednoduchým způsobem odmítnout nebo odvolat. Takové odmítnutí nebo odvolání pro něj však nesmí znamenat újmu (např. nezobrazení webových stránek). Rovněž musí být uživatel informován o povaze zpracovávaných údajů, účelech zpracování a o svých právech.

4. Jak nastavit používání cookies v souladu s novou právní úpravou?

I podle nové právní úpravy mohou být uživatelé webových stránek informováni o použití cookies prostřednictvím tzv. cookies banneru (v podobě lišty či okna). Uživatel však musí udělit souhlas pro každý druh cookies zvlášť (tzn. zvlášť pro cookies analytické, zvlášť pro marketingové atd.).

Rovněž je třeba dbát na správné rozlišení cookies, aby nebyly za nezbytné označeny ty, které nezbytnými být nemohou. Doporučujeme proto zkontrolovat, jaké cookies používáte a jak je s nimi později nakládáno, a následně je rozřadit do příslušné skupiny.

5. Jakých nejčastějších chyb se při úpravách cookies vyvarovat?

Provozovatelé webových stránek mnohdy využívají tzv. cookies wall, tj. okno, které blokuje uživateli další přístup k webové stránce, dokud uživatel neudělí souhlas s použitím cookies. Takto vynucený souhlas uživatele nemůže být považován za svobodný a neodpovídá požadavkům GDPR.

Další chyby, jichž se provozovatelé webových stránek dopouštějí, bývají např. předem zaškrtnuté tlačítko vyjadřující souhlas uživatele s používáním cookies či těžko dohledatelné políčko k odmítnutí cookies.

Závěrem dodáváme, že není možné použít ani řešení, kdy je souhlas dovozován z tohože uživatel setrvá na webových stránkách (a tomto postupu je informován).

Telemarketing

1. Dosavadní právní úprava telemarketingu

Stejně jako právní úprava cookies, i právní úprava telemarketingu byla dříve založena na principu opt-out. Do 31. prosince 2021 tak bylo možné kontaktovat účastníky uvedené ve veřejném seznamu (např. telefonním seznamu), kteří u svých údajů nemají uvedeno, že si nepřejí být pro účely marketingu kontaktováni.

2. Nová právní úprava telemarketingu

Novela Zákona o elektronických komunikacích mění úpravu telemarketingu stejně jako v případě cookies, tedy přechodem na režim opt-in.

V důsledku této změny je nově možné kontaktovat pouze takové účastníky veřejného seznamu, kteří dali svůj výslovný souhlas s kontaktováním za účelem marketingu.

Novela rovněž přináší také pravidlo, dle kterého je i náhodné generování telefonních čísel považováno za tvorbu účastnického seznamu. Z tohoto důvodu nebude možné kontaktovat osoby s marketingovými hovory ani prostřednictvím náhodného generování telefonních čísel.

Výše uvedená pravidla se vztahují pouze na telefonní marketingové hovory. Co se týče zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailové adresy, kterou fyzická nebo právnická osoba získala od svého zákazníka v souvislosti s prodejem výrobků či služeb, pak zasílání obchodních sdělení na takto získanou e-mailovou adresu je možné i nadále. Zákazník musí mít nicméně možnost zasílání dalších obchodních sdělení jednoduše odmítnout.

3. Sankce za nepřizpůsobení se novele

V případě porušení pravidel stanovených Zákonem o elektronických komunikacích či nařízením GDPR hrozí sankce ze strany Českého telekomunikačního úřadu či Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to ve formě:

  • pokuty až do výše 50 milionů korun nebo 10 % z čistého obratu pachatele přestupku za poslední ukončení účetní období (v případě spáchání přestupku dle Zákona o elektronických komunikacích),
  • pokuty až do výše 20 milionů eur nebo 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí finanční rok (v případě porušení nařízení GDPR).

V případě dotazů či nejasností se obraťte na náš právní tým. Rádi vám budeme nápomocni.

Whistleblowing: přehledně o ochraně oznamovatelů
Prohlédnout e-book
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram