Zpět na novinky
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar

Daňový balíček 2021: Schváleno | News Flash

23. prosince 2020

Poslanecká sněmovna dne 22. 12. 2020 schválila dle očekávání konečnou verzi daňového balíčku na rok 2021. Prezident potvrdil, že zákon nebude podepisovat, ani vetovat. Předpokládá se, že následující změny budou účinné od února 2021, pokud bude balíček vyhlášen ve sbírce zákonů do konce ledna. Některé však budou účinné i zpětně.

Balíček daňových novel s plánovanou účinností od 1. 1. 2021 byl v druhé polovině listopadu schválen Poslaneckou sněmovnou a dne 23. 11. 2020 doputoval do Senátu. Zde se stal předmětem bouřlivé diskuse a následně jen Senát s úpravami Poslanecké sněmovně vrátil k dalšímu projednání.

Stáhnout článek jako PDF

Od roku 2021 tedy dojde k těmto změnám:

1. Zrušení superhrubé mzdy

 • Zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmů fyzických osob 15 % a 23 %.
 • 15% sazba se uplatní při základu daně do 48násobku průměrné mzdy (2021: 1 701 168 Kč ročně, tj. 141 764 Kč měsíčně).
 • 23% sazba se uplatní při příjmech přesahujících tento limit.

2. Zvýšení základní slevy na poplatníka

 • : Ze stávajících 24 840 Kč bude základní sleva na poplatníka zvýšena na částku 27 840 Kč pro rok 2021 a o další 3 000 Kč pro rok 2022 tj. 30 840 Kč.
 • : Ze stávajících 24 840 Kč by činila základní sleva na poplatníka 34 125 Kč ročně (odpovídající průměrné mzdě za rok 2019).

3. Zrušení limitu výše daňového bonusu na vyživované děti

 • V současnosti je maximální možná výše bonusu 60 300 Kč, tento limit se ruší.
 • Nárok bude pouze, pokud je výdělek 6násobek minimální mzdy (2021: 91 200 Kč).

4. Zavedení stravenkového paušálu

 • Jedná se o alternativu ke stravenkám se srovnatelnou daňovou výhodou.
 • Peněžní příspěvek od zaměstnavatele bude osvobozen do výše 70 % max. hodnoty stravného za pracovní cestu trvající 5-12 hodin (2020: 72,10 Kč, 2021: lze očekávat vyšší hodnotu).

5. Omezení osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů

 • Dle stávajícího znění zákona je příjem z prodeje cenných papírů osvobozen od daně, pokud doba mezi nabytím a převodem přesáhne 3 roky, příp. příjem nepřesáhne 100 tis. Kč.
 • Nově je nutné kromě splnění časového testu (3 roky) splnit i limit pro osvobození, který činí 20 milionů Kč pro jednoho poplatníka. Není ještě jasné, zda je limit stanoven na celkový příjem nebo jednotlivý prodej cenného papíru.
 • Tento bod novely neobsahuje důvodovou zprávu ani přechodná ustanovení a je terčem velké kritiky ze strany odborné veřejnosti, je snaha o jeho změnu.

6. Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení

 • Ze současných 40 000 Kč je hranice pro účely odpisování stanovena na 80 000 Kč.
 • Veškeré položky nesplňující výše uvedený limit tak bude možné zahrnout přímo do nákladů.
 • Tuto úpravu bude možné volitelně uplatnit již pro zdaňovací období započatá od 1. 1. 2020, tedy pro hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

7. Zrušení daňového odepisování nehmotného majetku

 • Daňovým nákladem budou odpisy uplatněné v účetnictví v souladu s účetními předpisy.
 • Tuto úpravu bude možné volitelně uplatnit již pro zdaňovací období započatá od 1. 1. 2020, tedy pro nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

8. Zavedení mimořádných odpisů pro hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině

 • Novela zavádí možnost odpisování hmotného majetku pořízeného v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 dle speciálních pravidel.
 • Majetek zařazený v 1. odpisové skupině bude možné odepsat za 12 měsíců namísto standardních 3 let.
 • Majetek zařazený v 2. odpisové skupině bude možné odepsat za 24 měsíců namísto standardních 5 let. V prvních 12 měsících se přitom uplatní rovnoměrný odpis do výše 60 % vstupní ceny.
 • Volitelně je možné tuto úpravu uplatnit již pro zdaňovací období započatá od 1. 1. 2020.

9. Zvýšení limitu pro oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

 • Z aktuálních 100 000 Kč je limit zvýšen na 300 000 Kč za kalendářní měsíc.
 • Příjmy osvobozené se budou oznamovat pouze jednou ročně, a to do 31. 1. následujícího roku.
 • Do ročního oznámení se zahrnou pouze příjmy za měsíce, ve kterých byl limit překročen.
 • Oznámení o příjmech podléhající srážkové dani zůstává ve stejném režimu.

10. Možnost uplatnění darů poskytnutých v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 jako daňově uznatelný náklad

 • Nepeněžité dary poskytnuté v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 bude možné volitelně uplatnit jako daňově uznatelný náklad, namísto jako nezdanitelnou část základu daně nebo položku snižující základ daně.
 • Fakticky tak bude možné o tyto dary snížit základ daně i v případě daňové ztráty.

11. Paušální daň

 • Pro podnikatele s příjmy do 1 mil. Kč, kteří nejsou plátci DPH a nemají příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů vybírané srážkou. Dále nejsou společníci v.o.s., komplementáři k.s. a dlužníci, vůči kterém bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • Paušální daň by činila 5 469 Kč (100 Kč záloha na daň z příjmů fyzických osob, 2 976 Kč sociální pojištění a 2 393 zdravotní pojištění).
 • Je nutné podat oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. dne zdaňovacího období (do 10. 1. 2021)
 • Umožňuje administrativní zjednodušení, ale nelze využít jakékoliv výdaje, odpisy majetku, slevy na dani, daňová zvýhodnění, rozdělení na spolupracující osobu a další.
 • Vyplatí se zejména podnikatelům uplatňujícím 40% výdajový paušál.
 • Více jsme o paušální dani psali v tomto článku.
Zaměstnanecké benefity a zdanění zaměstnanců
Dočtete se v e-booku
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram